Lelkipásztori Napok Szatmárnémetiben

Lelkipásztori Napok Szatmárnémetiben
A Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodája november 16–18. között Lelkipásztori Napokat szervez Szatmárnémetiben, melynek mottója: Uram taníts minket imádkozni (Lukcs 11, 1 rész). A három napos rendezvény nyitot minden plébániai egyháztag számára.

A Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodája november 16–18. között Lelkipásztori Napokat szervez Szatmárnémetiben, melynek mottója: Uram taníts minket imádkozni (Lukcs 11, 1 rész). A háromnapos rendezvény szinhelye Vasile Conta utca 1/a. szám alatt található Szent Alajos Konviktus. A tervezett program a következő: a

Lelkipásztori Napok megnyitójára pénteken 18 órai kezdettel kerül sor a Szent János templomban, a szentmisét Nm. és Ft. Schönberger Jenő megyéspüspök celebrálja. 20 órától visszatekintést és kiértékelést hallgathatnak meg dr. Ágoton Ferenc plébános előadásában a végéhez közeledő Biblia Évéről. Jó alkalom lesz arra, hogy a résztvevők elmondják a Biblia Évével kapcsolatos tapasztalataikat, úgy a plébánosok mint a világi érdeklődők. A plébániákon működő bibliakörök munkájának az eredményét is ismertetik a résztvevőkkel.

 

A szombati nap 7.30 órakor szentmisével kezdődik a Szent János tamplomabn. 9.30 órai kezdettel előadások következnek. Ft. dr. Vik János az imáról tart előadást, témája: az alapvető fogalmak tisztázása. A következő előadást Ft. Solomayer Sándor tartja, és címe: Az imádság útja. A kiscsoportos munka és plénum–beszélgetés után tanúságtételek következnek: Ft. Német László és szerzetes rendek képviselőit hallgathatják meg. 16 órától imaműhelyeken lehet résztvenni, párhuzanos szekciókban.

 

Vasárnap 7.30 órai kezdettel reggeli imával kezdődik a nap. A soron következő egyházi évet, az Imádság évének szenteli a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye. 9 órától az új egyházi év egyházmegyei–, esperesi– és plébánia szintű programjai ismertetésére is sor kerül, majd kiscsoportos beszélgetésen oszthatják meg egymással gondolataikat a résztvevők. A rendezvény ünnepélyes záró szentmiséjére vasárnap 11 órától a Székesegyházban kerül sor. Ezt követően a Hám János püspök halálának 150. évfordulójára rendezett programok keretében kiállítás nyílik a Püspöki Palota Dísztermében Hám János püspök ereklyéiből, az általa épített templomokról, plébániákról, stb. — tudtuk meg Gáspár Annamária sajtószóvivőtől.

 

Karikás Enikő