Lelki nap volt a ferenceseknél

Lelki nap volt a ferenceseknél
Szombaton a várad-olaszi plébánia közösségi házában és a templomában lelki napot tartottak a Ferences Világi Rend és a Szent Rita Nőszövetség tagjai. Timár Asztrik testvért hívták meg.


Nagyböjt olyan időszak, amikor az ember többet foglalkozik a lelkével. A szentmisében van egy nagyböjti prefáció, ami elmondja, hogy mi a nagyböjtnek a lényege, és mit vár el a hívektől: azt, hogy most többet imádkozzanak, gyakorolják az irgalmasság tetteit, és az újjászületés szentségei által a teljességre jussanak. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk nagyböjt idején többet kell törődnünk a lelkünkkel, jobban odafigyelni arra, hogy megtisztítsuk a bűnöktől. Ebben segít egy ilyen lelki nap, ami rávilágít bizonyos problémákra, vagy pedig valamilyen erényt emel ki, amikor ezekről elmélkedünk. Ezt próbáltam én is tenni a mai nap a Nőszövetség, illetve a Ferences Világi Rend tagjaival, hogy Isten szeretetét közelebb hozzuk. Beszéltem Isten legfőbb törvényéről, a szeretet parancsáról: szeresd Uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, s szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ezt a két témát próbáltam körüljárni két elmélkedésben, illetve együtt imádkoztam velük, és egy lelkiekben nagyon gazdag napot tölthettünk el azokkal, akik eljöttek- nyilatkozta a Bihari Naplónak Timár Asztrik kaplonyi plébános, OFM rendházfőnök.

Isten szeretetében

A ferences testvér megjegyezte: nem ismeretlen számára Várad, hiszen még amikor katona volt Belényes környékén, 1985-ben a Barátok temploma melletti katonakórházban műtötték meg. Kispapként pedig kirándulni volt a partiumi megyeszékhelyen, akkor éppen a későbbi püspök, Tempfli József volt Várad-Olasziban a plébános. Később aztán másfél évig a Mária Rádió műsorigazgatója volt, és ebbéli minőségében elég gyakran megfordult Nagyváradon. Természetesen a Székesegyházban is tartott már szentmisét.

Arról is beszélt Asztrik atya: a kaplonyi ferencesek is szívesen és örömmel várják a pápalátogatást, távolról figyelik a csíksomlyói készülődést. Személy szerint ő sajnos nem fog tudni ott lenni, mert azon a hétvégén elsőáldozás lesz Kaplonyban, de két rendi testvére elzarándokol majd a hívekkel együtt. „Reméljük, hogy ez a találkozás, ahogyan az imádságban is mondjuk, meg fog erősíteni őseink hitében és Isten szeretetében”- fogalmazott.

A szombati lelki nap lezárásaként Timár Asztrik testvér szentmisét mutatott be a Barátok templomában, közösen Szabó Ervin plébánossal és Giosanu Leonárd káplánnal, a váradi ferences harmadrendbeliek lelki vezetőjével.

Ciucur Losonczi Antonius