Lelki nap a magyar görögkatolikusoknál

Lelki nap a magyar görögkatolikusoknál
Karácsonyi lelkinapot tart a váradi magyar görögkatolikus egyházközség december 21-én, pénteken 17 órától a szeminárium kápolnájában- tájékoztatta a Bihari Naplót Vadas Krisztián parókus atya.

Szent liturgiával kezdenek, majd csoportos beszélgetés következik, melynek témája: Családjaink helye az Egyházban – liturgia és szolgálat. Az elmélkedést és a beszélgetést vezeti Kiss László atya, egyetemi lelkész és kollégiumi lelkivezető Debrecenből. „Minden érdeklődő házaspárt szeretettel várunk, készüljünk együtt a karácsony ünnepére. Az összejövetel szerény agapéval zárul. A lelki nap a Szent Teodóra Közösségi Központ Nonprofit Egyesület programsorozatának része, amely a Görögkatolikus programok a Partiumban elnevezésű pályázat részét képezi és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósul meg. Egyesületünk fő célkitűzése a szülőföldön való boldogulás segítése olyan közösségi programok szervezése által, melyek erősítik a közösséghez való tartozás érzését a fiatalok körében, a keresztény családi értékeket, hozzájárulva ezáltal a magyar identitás megőrzéséhez”- közölte a tisztelendő.