Lelki és jótékonysági nap

Lelki és jótékonysági nap
Nagyvárad – Pénteken lelki és jótékonysági napot szerveztek a váradi Szent László Római Katolikus Gimnáziumban. A dévai Szent Ferenc Alapítványnak gyűjtöttek.

Délelőtt a nagyböjti készülődés jegyében az osztályfőnökök vezetésével közös foglalkozások zajlottak a tanintézetben, majd fél tizenkettőtől szentmisét tartottak a Bazilikában. Szentbeszédet Böjte Csaba ferences testvér mondott Szent Máté könyvéből vett evangéliumi részlet alapján. Prédikációjában azt emelte ki: a március 19-én ünnepelt Szent József példakép kell legyen valamennyiünk számára, ami Isten szavának és akaratának követését, a szülőföldhöz való ragaszkodást és az élet mellett döntést illeti.

Autonómia és szülőföld

Noha Szent József egyetlen szavát sem jegyezték le a Szentírásban, mégis mondanivalója van még a 21. században élőknek is. Személyes példájával segít nekünk abban, hogy amikor döntéshelyzetbe kerülünk, hogyan határozzunk, megmutatja a helyes utat, melyet választanunk kell. Azt tanácsolja: ne a pillanatnyi hangulatunk függvényében vagy csupán a józan eszünkre hallgatva döntsünk, hanem az Úr vezesse cselekedeteinket. Civakodás, fegyveres harc, acsarkodás és veszekedés helyett inkább szeressük egymást, és vállaljunk gyermekeket, mert “Erdély autonómiája is sokkal inkább elérhetőbb békével”. A szülőföldünkre tekintsünk úgy, mint Isten ajándékára, egy olyan értékre, melyet nem lehet kigyomlálni a szívünkből. “Szent József is merte vállalni szülőföldjét, az iránta érzett szeretetet, azt, hogy a kis Jézust a saját népének közösségében nevelje fel. Isten hazahívta őt, s ettől boldogabb lett”, hangsúlyozta a tisztelendő.

A misén közreműködött a Szent László Római Katolikus Gimnázium kórusa Boros Beatrice énektanárnő vezetésével, valamint zenés-irodalmi összeállítással léptek fel a dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekei. 

Ciucur Losonczi Antonius