Lelkészértekezlet Székelyhídon

Lelkészértekezlet Székelyhídon
Bihar megye – Az Érmelléki Református Egyházmegye első negyedévi lelkészértekezletét tartották csütörtökön Székelyhídon. Délelőtt Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.

Az Érmelléki Református Egyházmegye  idei első lelkészértekezletén Bölcskei Gusztáv  püspök prédikációjának alapigéjét Mózes negyedik könyvéből vette, azt a részt olvasva fel, melyben megtörténik Kánaán földjének körülhatárolása, felosztása. Itt, az országhatár mentén nem kell sok fantázia elképzelni, milyen az, amikor határokat húznak, és amikor a kijelölést emberek végzik: ezek mindig ellentétekhez, háborúsághoz vezetnek, fejtette ki a püspök. Az ember fennen, öngyilkos módon hirdeti, hogy hatalmában áll legyűrni a teremtett természetet, holott meg kellene értenie, hogy “vagy a szelídek öröklik a Földet, vagy nem lesz örökség”, tette hozzá Bölcskei Gusztáv, utalva a világot éppen lázban tartó katasztrófákra, háborúskodásokra.

Tedd meg…

A püspök szolgálatát Árus László Csongor  hegyközszentmiklósi lelkész, egyházmegyei lelkészértekezleti elnök, illetve Gavrucza Tibor  vendéglátó tiszteletes köszönte meg, majd a Himnusz eléneklése következet, ami után elhagyták a templomot a helyi középiskola diákjai, akik addig megtöltötték a lelkészek és gyülekezeti tagok mellett a padsorokat. A továbbiakban dr.Bodnár Ákos  ny.sebész főorvos, a tiszántúli kerület korábbi főgondnoka tartott előadást Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik (Préd.9,9) címmel. Az igehirdetésre utalva az előadó úgy vélte, a keresztény magyar embernek a Kárpát medence van kijelölve lakhelyül, és álljon akárhány esztendő mögötte, vagy előtte, mindig gondolkodnia kell azon: hogyan tovább. Mindig meg kell tennie, ami keze ügyébe esik, ellenben kell tudnia a határt is megvonni cselekedeteiben.

Délutáni program

Az előadás után a résztvevő lelkészek között kiosztották a vendégek által hozott két kiadványt, melyek egyike egy káté, a másik pedig szatmári és beregi úrasztali terítőkről, hímzésekről szól. A programban az ebéd következett, délután pedig Csűry István  királyhágómelléki püspök jelenlétében felszentelték a székelyhídi református ravatalozó új harangját, majd a templomban Thurzó Zoltán  zongoraművész koncertjére került sor. A délutáni események ismeretetésére visszatérünk.