Lélekben gazdag karácsony Érselénden

Lélekben gazdag karácsony Érselénden
Bihar megye – Az ötvennél alig nagyobb lélekszámú érseléndi református gyülekezet számára az idén igazán gazdag ünnepet jelentett a karácsony – különösen lelki értelemben.

A megmaradásáért és a lelkészi állás fenntartásáért küzdő közösségnek az elmúlt esztendőkben megadta a Gondviselő, hogy építkezhessen  is, hiszen új, közös tető alá került az addigi templom és az újonnan épített, eleddig befejezetlen parókiarész – mindez az érseléndi jó keresztyének  adakozásából, Érsemjén község önkormányzata, a Bihar Megyei Tanács  és az Aalten–i SCOE Alapítvány  (Hollandia) támogatásának köszönhetően.

Közös ünnep

Az idén új templombútorzatra  gyűjtöttek az érseléndi reformátusok, melyhez nagyban hozzájárult a Bihar Megyei Tanács idei támogatása – így a nyárvégi, újkenyéri hálaadást az új, fapadozatos templompadokban tarthatták, karácsonyi ajándékképpen pedig új szószékről és úrasztalától hallgathatták és vehették magukhoz az Igét. A kiváló és szakszerű munkáért Székely Sándor  nagyváradi asztalosmestert és csapatát illeti dicséret, a szervezésért és egyéb munkákért pedig a gyülekezeti tagokat, Kaba Jánosné Erzsébet  főgondnokasszony vezetésével. A vegyes vallású és nemzetiségű településen szinte magától értetődik, hogy az ünnepi istentiszteleteken más felekezetű gyermekek és szülők is részt vesznek, így karácsony este közel százan töltötték meg a templomot. Az érseléndi iskola mintegy 30 kisdiákja Kupás Enikő  tanítónő vezetésével, illetve a római katolikus gyülekezet fiataljai adtak elő betlehemes műsort – immár hagyományszerűen; a kevés református gyermek mellett a többi felekezethez tartozó gyermekek külön is verset mondtak, ezáltal téve gazdagabbá az ünnepet.

Hála a gondviselésért

A templomi karácsonyfa mellől több mint 50 gyermeknek jutott ajándékcsomag, de a gyülekezet időseiről  sem feledkeztek meg. Karácsony első napján a közös úrvacsoravétellel is hálát adtak Istennek eddigi gondviseléséért, a gyülekezet megmaradásáért és jövőjéért is imádkozva. Ha Isten is úgy akarja, az apróbb munkálatok befejeztével jövőre hálaadó istentiszteletet tarthatnak a templombelső felújítása  alkalmából. Az érseléndi reformátusok ezúton is köszönetet mondanak az adományozóknak és a támogatóknak, minden keresztyén testvérüknek Istentől megáldott, békés új esztendőt kívánva.

Oroszi Kálmán református lelkész

Címkék: , ,