Lektort avattak a premontreiek

Lektort avattak a premontreiek
2015. december 26-án, szombaton, délelőtt a nagyváradi Premontrei Préposti Széktemplomban ünnepi szentmisét tartottak az emléknapján Szent István diakónus, első vértanú tiszteletére.

A váradhegyfoki premontrei kanonokrendi prépostság Szent István első vértanúról nevezett. 1130-ban II. István magyar király honosította meg a premontrei szerzeteseket Várad fölötti hegylábon, Váradhegyfokon, ahol a premontrei apátság kolostora felépült, ami aztán a 16. században elpusztult. Az ünnepi búcsús szentmisét Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát, premontrei prépost-prelátus celebrálta.
A szentmise igeliturgiában az ószövetségi szentírásból Schneider Arnold kántor énekelt, Máté evangéliumát (Mt.10,17-22) Mészáros Antal tb.esperes nyugalmazott plébános olvasta fel. A szentmise keretében Anzelm apát, teológiai tanulmányai előrehaladtával, lektorrá avatta Propszt András Antalt O.Praem testvért.

Fotó és szöveg: Szebeni Lajos