Leköszönt a magyar főkonzul

Leköszönt a magyar főkonzul
Péntek délután ünnepi külsõségek között leköszönt eddig betöltött tisztségérõl a kolozsvári magyar fõkonzul, Cseh Áron. Nyolc és fél évet töltött a magyar külképviseleten, fõkonzulként öt esztendõt.

– Oly hosszúra nyúlt a kolozsvári diplomáciai külszolgálatom, hogy sok barátomat is meglepte a hír: július 15-én hazaköltözem Budapestre, mert már lejárt az egyébként is meghosszabbított fõkönzuli mandátumom – mondta a búcsúzó Cseh Áron. Majd ismertette a nyolc év elõtti nehéz kezdetet, amelyet még alkonzulként élt meg kolozsvári születésûként. Ilyen „elõzmény” után megfelelõ hely-, illetve nyelvismerettel rendelkezve, huszonhét éves fiatalemberhez illõ lelkesedéssel és alázattal vágott bele a munkájába, és sikerült elsajátítania a szakma minden csínját-bínját. Pedig a 2000-es évek eleji kolozsvári politikai légkör egyáltalán nem minõsült vonzónak, hiszen az akkori ultranacionalista városvezetés sok mindent tett annak érdekében, hogy magyar diplomataként ne érezzék otthonosan magukat sem õ, sem a magyar külképviselet munkatársai.

Üres várótermek

A magyar-román kapcsolatokat illetõen a leköszönõ fõkonzul kijelentette, hogy az roppant látványosan fejlõdött az elmúlt nyolc éves idõszakban: – Öt-hat évvel korábban csupán jószomszédok voltunk, mára már Európai Uniós és NATO szövetségesekké váltunk. Évekkel ezelõtt még senki sem gondolt közös magyar-román kormányülésre, míg idén már a negyediket fogják rendezni. A vízumozó és napi 300 ügyfelet kiszolgáló idõszakban nem gondoltam arra, hogy megérem a kolozsvári fõkonzulátuson azt az idõszakot, amikor üresen látom a várótermeket – és még hosszan folytathatnám a pozitív változások sorát, ám nem teszem, az értékelést másokra hagyom – említette.

Végezetül kicsit szomorkásan adta értésére a megjelenteknek, hogy igazán jól érezte magát Kolozsváron, s ezért most kicsit nehezére esik elbúcsúzni az itteni magyar és román barátoktól egyaránt.

– Kedves emberektõl, sok-sok ismerõstõl szeretnék elköszönni – mondta Cseh Áron befejezésül – a szó szoros értelmében úgy, hogy A Viszontlátásra Mindnyájuknak! mert én ezt nagyon komolyan gondolom.

Szántó Sándor