Legyünk a távlatok emberei

Legyünk a távlatok emberei
Nagyboldogasszony napján, vagyis augusztus 15-én tartják a nagyváradi Székesegyház búcsúját, ezért hétfő este ünnepi szentmise helyszíne volt, melyen Kovács Péter gyulai pápai káplán prédikált.

Az alkalomhoz illően gyönyörűen feldíszített Székesegyházban megjelent környékbeli híveket, valamint a zarándokokat Exc. Böcskei László váradi római katolikus megyés püspök köszöntötte, aki bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet: Nagyboldogasszony ünnepén Isten gyöngéd szeretetének csodálatos „arcát” fedezhetjük fel a Boldogságos Szűzanyában, aki földi léte során az ő gondviselő, átölelő és irgalmas szeretetét tapasztalta meg. Élete ugyanakkor arra tanít minket, hogy a hitre épülő élet soha nem torkollik zsákutcába, hanem mindig felbecsülhetetlen távlatai vannak, mert át tud lépni, túl tud mutatni a földi korlátokon és falakon. Máriához hasonlóan tehát, illetve őrá hallgatva, mi is legyünk a távlatok emberei, töltekezzünk Isten szavából, hogy hitben megerősödve tudjunk megküzdeni az előttünk álló kihívásokkal- tanácsolta a főpásztor.

Mária, mint anya

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában Kovács Péter gyulai esperes-plébános, pápai káplán elsősorban Szűz Mária anyai mivoltát emelte ki, illetve arra vonatkozó példaként mutatta be, hogy egy családban egy édesanya milyen szerepet kell betöltsön. Hangsúlyozta: nem csupán azért ünneplik napjainkban a katolikusok minden évben augusztus 15-én a Boldogságos Szűzanyát, mert 1950-ben XII. Piusz pápa dogmaként kötelezővé tette ezt, ugyanis a Mária-tiszteletnek és -szeretetnek a magyar kultúrában, egyházi életben már az ezt megelőző évszázadokban is hagyományai voltak. Megjegyezte: nem véletlen, hogy Isten kiválasztotta őt, hiszen amellett, hogy tiszta volt és kegyelemmel teljes, a szépségét nem az adta, hogy megihlette a különböző korok művészeit, hanem abból fakadt, amit emberi szem nem lát, vagyis a belülről eredő szeretete formálta őt széppé. Úgy fogalmazott a tisztelendő: aki szereti és tiszteli Szűz Máriát, az tulajdonképpen az édesanyát és az életet szereti és tiszteli. Az anyaság ugyanis a legmagasztosabb hivatás és egyúttal felelősség is, amit át kell örökíteni a családokon belül generációkról generációkra. Emellett fontos imádkozni a gyermekekért és az unokákért, és a Nagyboldogasszony közbenjárását, pártfogását kérni annak érdekében, hogy az utánunk jövő nemzedékek is eljussanak az üdvösséghez.

A buzdító szavakért a főpásztori áldás előtt Mons. Fodor József általános helynök mondott köszönetet, aki külön üdvözölte a Kunszentmártonból érkezett zarándokcsoport tagjait. E település a mi szempontunkból azért figyelemre méltó, mert báró Bémer László mielőtt a 19. század közepén Váradon püspök lett volna, ott volt plébános. Az ünnepség magasztos hangulatához a Szent László ének- és zenekar játéka is hozzájárult.

Ciucur Losonczi Antonius