„Legyetek egy szándék, egy közös akarat”

„Legyetek egy szándék, egy közös akarat”

Nagyvárad – A Festum Varadinum
rendezvénysorozat negyedik napján
gyermekműsorral egybekötött istentiszteletre
és Papp Lajos szívsebész
előadására került sor a
nagyváradi evangélikus templomban.


Nagyvárad egyházi, kulturális,
közéleti, politikai
személyiségei egyaránt eleget
tettek a meghívásnak, és
részt vettek a szerda délután az
evangélikus templomban sorra kerülő
ünnepi rendezvényen, melyet a Varadinum
keretében szerveztek. Az evangélikus
óvoda gyermekcsoportja a maga bájos
módján Szent László
királyunk nagyságát
elevenítette fel egy rövid műsor
keretében, a Filharmónia két
művésze pedig
hegdűjátékával
kápráztatta el a gyülekezetet.
Pál apostol Timóteushoz írt
levelének néhány igeszakasza
alapján igét hirdetett
Mátyás Attila evangélikus
lelkész, egyházmegyei esperes.

Az értékek megőrzése


A felolvasott igerész az apostol
Timóteushoz intézett
hagyatkozását írja le. A lelki
örökségek
ápolására való intelem ez,
mely az ünneplő gyülekezetre
hasonlóképpen érvényes. A
lelkész három igaz értéket
fogalmazott meg, melyet kötelességünk
megőrizni és gyermekeinknek átadni:
az anyanyelv, a szülöfőld és az
Isten. A nemzet nyelve és
kultúrája, illetve a
szülőföld szeretete mellett fontos a
végső, de legdrágább
örökség, az Istenhez való
tartozás megtartása. „Tartsatok
össze mindenben, segítsétek
egymást, legyetek egy szándék, egy
közös akarat” –
hangsúlyozta végezetül
Mátyás Attila.

Megőrizni gyökereinket


Az igehirdetést követően a
meghívott egyházi
személyiségek közül
elsőként Böcskei László
római katolikus megyés püspök
köszöntötte a résztvevőket,
aki püspökké szentelése
óta első alkalommal látogatta meg az
evangélikus templomot.
Köszöntőjében arra
szólította fel a híveket, hogy
büszkeséggel emlékezzenek Szent
Lászlóra. Ugyanakkor két feladatot
fogalmazott meg: „Adjunk hálát a
nagy elődeinkért és azok
bölcsességéért, valamint
kövessük a nagy és
építő példákat”.
Tőkés László, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
püspöke, európai parlamenti
képviselő ünnepi
beszédében kiemelte, hogy egy
tőről fakadunk,
keresztényekként Krisztus
fájának ágai vagyunk, még
ha vastagabb vagy vékonyabb ágak is ezek.
Vannak idők, amikor száradásnak
indulnak, de olyanok is, amikor terebélyesednek
az ágak. Az „izmusok”
sújtják ma ezt a fát, de ha
visszatérünk gyökereinkhez, akkor
bizakodással tekinthetünk a
jövőbe, fogalmazott a püspök.
Buzogány-Csoma István unitárius
lelkész a partiumi unitáriusok
üdvözletét adta át a
gyülekezetnek. Köszöntőjében
hangsúlyozta: nem lehetünk
mindnyájan unitáriusok, katolikusok,
reformátusok vagy evangélikusok, nem kell
senkinek sem „kibújnia a
bőréből”, az
számít csak igazán, hogy jó
keresztények legyünk.

Erkölcsi forradalom?


Papp Lajos világhírű
szívsebész és
világutazó előadását
azzal a gondolattal kezdte, hogy a 2004. december 5-i
népszavazás, bár az
összmagyarság elleni bűnnek
tekinthető, de „valóságos
katarzist, erkölcsi forradalmat indított a
belső hazában”. Egy
történelmi amnéziában
leledzik a magyar nemzet, mert elfelejtette
őseinek dicső tetteit, de ő
felelősséget érez abban, hogy a
„nemzet szívét
meggyógyítsa”. A tartalmas
előadás keretében
szerteágazó gondolatmenetet fejtett ki,
melynek a végső következtetése:
„Szeresd az Istent, és szeresd az
embert” – ez a legfőbb feladatunk.

Mészáros Tímea