„Legyenek mindnyájan egyek”

„Legyenek mindnyájan egyek”
Nagyvárad – „Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban” – ezzel a mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét.

Nagyváradon a római katolikus székesegyházban nyitották meg az egyetemes imahetet múlt vasárnap. A következő napokban a váradi unitárius imaházban, az evangélikus templomban, illetve a Mária elszenderedése ortodox Holdas templomban gyűltek össze a különböző felekezetű hívek együtt imádkozni azért, hogy a Jézus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21)

Közös nyelv az imádság

Csütörtökön délután a nagyvárad-olaszi református templomban folytatódott az egyetemes imahét. Az igét Csűry István, a KREK püspöke hirdette, az ősgyülekezetek példáján keresztül rámutatva: olyan egyházat kell építeni, amely az értékből vett tapasztalat révén formálja jelenét és jövőjét. Az úrvacsorai kenyérre, Jézus testére utalva megfogalmazta: nem az a lényeg, hogy ki hogyan, milyen formában veszi azt magához, hanem az, hogy számunkra mit jelent a kenyér, hiszen „ahogy szükség van a mindennapi táplálékra, úgy szükség van Jézus Krisztusra is”. „Az élő Krisztust keressétek… A holnapot nem találó ember ezen az egy ponton tudja igazán megfordítani az életét” – hangsúlyozta Csűry István.

Az igehirdetés után „házigazdaként” Veres-Kovács Attila olaszi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket az imaheti alkalmon, amelyet a várad-ősi gyülekezet szervezett. A vendég felekezetek elöljárói között üdvözölte Böcskei László római katolikus megyés püspököt, Virgil Bercea görög katolikus püspököt, illetve Buzogány Csoma István unitárius lelkipásztort. Ezt követően a vendégek osztották meg imádságos gondolataikat a hívekkel. Böcskei László arra figyelmeztetett: az egységre való törekvés nem csak ideiglenes feladata az embernek, és nagyon fontos, hogy az egység építésében a helyes alapoknál maradjunk. „Keressük azt, ami összeköt és közös, és ne azt, ami szétválaszt bennünket” – fogalmazott Böcskei László. Virgil Bercea püspök egy tanmesével szemléltette, hogy milyen hatása lehet a Szentléleknek az emberek életében: ahogy a homokdűnék is kizölldellnek az esőcseppek hatására, úgy, ha egységben maradunk az imádságban, a Szentlélek ajándékával mi is „kivirágozhatunk”. Buzogány Csoma István Káin és Ábel bibliai történetét felidézve fogalmazta meg: Káin szavaival ellentétben („Hát őrizője vagyok én az én testvéremnek?”) igenis, őrzői vagyunk testvéreinknek: az Isten és az ember szeretete, szolgálata kell legyen a mi legerősebb hittételünk.

Ünnepi műsor

Az imákat követő ünnepi műsor keretében elsőként a görög katolikus teológia férfikara szolgált, majd Nagy Judit Noéminek, a várad-ősi gyülekezet kántorának szép előadásásában hallgattunk meg két Bach-művet és Schubert gyönyörű Ave Mariáját, Józsa Domokos orgonista-kántor (szőlősi gyülekezet) kíséretével. Ezután román és magyar nyelven hangzott el a Miatyánk, majd áldásosztással zárult az együttlét. Az egyetemes imahét keretében pénteken 18 órától a görög-katolikus Szent György templomban tartanak közös imádkozást, szombaton délután hat órától a Maran Atha hetednapos adventista imaházban, míg vasárnap ugyancsak 18 órától a Szent Miklós görög katolikus katedrálisban lesz ilyen alkalom.

Tököli Magdolna

Címkék: , ,