Legyünk Krisztus tanúságtevői

Legyünk Krisztus tanúságtevői
Nagyvárad – Március 7-14. között imahetet tartanak a várad-rogériuszi református templomban. Az idei alapige: “Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai”. Hétfőn Szoboszlai Gáspár István mondott szószéki beszédet.

2010. március 7-14. között imahetet tartanak a nagyvárad-rogériuszi református templomban. Az alkalmak idei tanúságtevői szolgálati helyük szerint a Bihari Egyházmegye különböző tájegységeiből érkeznek: ketten a Sebes-Körös mentéről, ketten a Berettyó völgyéből, ketten a Fekete-Körös partjáról, valamint képviselteti magát a határvidék is. Hétfő délután a házigazda lelkipásztor, Kerekes József köszöntő szavait követően Szoboszlai Gáspár István mezőtelegdi tiszteletes hirdette Isten megtartó igéjét, Lukács evangéliuma 24. részének 13-tól 17-ig terjedő versei alapján. Szószéki beszédében arra hívta fel a figyelmet: látszólagos magányunkban, gondjaink, fájdalmaink és nyomorúságaink közepette is Krisztus mindig mellettünk van (ahogyan az emmausi tanítványoknak is megjelent), úgy, hogy közben lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy felismerjük őt, és keresztény lelkülettel igazi bizonyságot tegyünk hitünkről, arról a reményről és békességről, amit ajándékba kapunk tőle. Bátorítóan és buzdítóan szól hozzánk: legyetek az én tanúságtevőim, mert akkor én is bizonyságot teszek rólatok az én Atyám előtt.

Tegyünk vallást

Ennek érdekében fontos, hogy ne csupán a vasárnapi, imaheti vagy ünnepi istentiszteletek alkalmából éljük meg a Krisztussal való közösséget, hanem a templomból kilépve, otthon, a családtagjainkkal vagy az ismerőseinkkel, a barátainkkal szót váltva is vallást tegyünk hitünkről és reménységünkről. “Tessék beszélgetni egymással, ne csupán a testi fájdalmakról, a piaci árakról, a nyugdíj- vagy fizetésemelésekről, a földi élet történéseiről, hanem Krisztus dolgairól is”, tanácsolta a meghívott lelkész. 

Ciucur Losonczi Antonius