Legyünk büszkék kereszténységünkre

Legyünk büszkék kereszténységünkre

Nagyvárad –
Áldozócsütörtökön, vagyis
tíz nappal pünkösd előtt Jézus
Krisztus mennybemenetelét ünnepli az
egyház. A váradi Bazilikában lezajlott
szentmisén Mons. Fodor József vikárius
mondott szentbeszédet.

Az evangélium Szent Márk
könyvéből szólt, majd
jelképes gesztusként eloltották a
húsvét éjszakáján
meggyújtott gyertyát, és
elvitték az oltár mellől a
feltámadott Krisztust ábrázoló
szobrot, azt szimbolizálva ezáltal, hogy
Jézus felment a mennybe és ott ül az
Atya jobbján. Szentbeszédében Mons.
Fodor József vikárius arra hívta fel
az egybegyűltek figyelmét, hogy
Jeruzsálemben lépten-nyomon olyan szent
helyekkel találkozunk, melyek a Bibliában is
szerepelnek. Ilyen emlékhely például
az a kápolna, ahol egy kőbe vésett
lábnyom látható, arra való
utalásképpen, hogy Krisztus itt járt
köztünk, véghezvitte a
megváltást és visszatért
Istenhez, azonban itthagyta az emlékét, itt
marad örökre velünk a teste és
vére szentségében. Jézus a
földi munkáját befejezte, engedelmes
lélekkel elfogadta azt a szent isteni művet,
mely az ő születésével
elkezdődött, azt az akaratot, melyet a
saját szenvedése és halála
árán is teljesített. Elvégezte
a munkát, végigjárta Jeruzsálem
és Palesztina falvait és hegyeit, lerakta
egyháza alappillérjeit. Úgy
beszélt, mint akinek hatalma van, nem mint a
farizeusok vagy az írástudók,
és az emberek csodálkoztak, hogy egy
egyszerű ács fiaként honnan szerezhette
a bölcsességét és a
tudását. Olyan igéket hirdetett,
melyekből örök élet, béke
és megnyugvás fakadt.
Hirdették az
evangéliumot


Eljött aztán az utolsó vacsora
időszaka is, melyet követően Krisztus
hagyta, hogy elfogják, megostorozzák
és kigúnyolják.
Felfeszítettként leszállhatott volna a
keresztről, de nem tette, mert véghez akarta
vinni küldetését, mert mindenben
hasonló volt hozzánk, a bűnt
kivéve. Harmadnapon feltámadt, és
negyven napig tanította még az apostolokat.
Felkészítette őket az
elválásra, és megigérte nekik,
hogy pünkösdkor elküldi a Szent Lelket, hogy
támaszt nyújtson nekik, erősítse
őket a hitükben. Ezt követően a
tanítványok
szétszóródtak a világban,
és hirdették az evangéliumot.
Hozzájuk hasonlóan mi is
próbáljuk teljesíteni Krisztus
akaratát, járjunk az Isten által
kijelölt úton, és legyünk
büszkék arra, hogy keresztények vagyunk,
tanácsolta az általános helynök.

Ciucur Losonczi Antonius