Legjelentősebb erdélyi civil

corbiialbi.ro
corbiialbi.ro
Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának zsúfolásig megtelt rendezvénytermében a 85 éves Somai József közgazdászt, neves közéleti személyiséget köszöntötték.

A Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság és a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa által szervezett ünnepi eseményre az ország majdnem minden részéből összejöttek azok, akik köszönteni akarták az ünnepeltet. A moderátor szerepét Lackó Vass Róbert színművész tökéletesen alakította.

Bodó Barna, a Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke köszöntő beszédében elmondta: „Somai József igaz, hogy Kolozsvár polgára, de Székelyföld is igényt tart rá.” Erdélyi közkincsnek nevezte, aki soha nem igényelt különleges bánásmódot. „Az elmúlt 26, lassan 27 esztendő bizonytalanságokról és keresésekről szólt mindannyiunk számára. Olyan helyzetekről, amikor nem jártak előttünk a példaadók. Amikor a nemzedékek közötti természetes szereptovábbítás nem működött-, mert nem működhetett”. Ebben a helyzetben Somai Józsefet lehetett mintaképnek tekinteni. Közösségi szerepértelmezése, szerepvállalása tekintetében ott áll előttünk, mint példakép.

Civil jóság- civil hatékonyság. Somai József 85 éves

A 85. születésnapját köszöntve, a barátok Bodó Barna, Csatlós Pál, Szenkovics Dezső, Bakk Miklós „Civil jóság- civil hatékonyság. Somai József 85 éves” címmel, 238 oldalas könyvet szerkesztettek, melyben jobbnál jobb tanulmányok jelentek meg. Taglalva mindazokat a helyzeteket, melyekben Somai József a civil szférában meghatározó szerepet játszott. A közölt tanulmányok bár műfajilag, a szöveg jellegét illetőleg különbözőek, viszont létezik egy közös vonás: a szeretet és a tisztelet. 2016-ban megjelent könyvet a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége adta ki. A borítót Horváth László felvételének felhasználásával Matei László tervezte. A 22 tanulmányban olvashatóak a civil társadalom szerepéről, alakulásáról, és a civil társadalom és a politika viszonyáról, a civil status értelméről szóló gondolatok. Somai József a magyar közéletben jelentős szerepet játszott. Bodó Barna kiemelte, hogy Somai a politikából való visszavonulása után, a civil szféra felé fordult. „Mintegy két évtizede a különböző szervezetek keretében elnöki, ügyvezető elnöki, elnökségi tagsági, s nem utolsó sorban tiszteletbeli elnöki szerepekben szolgálja magyar közösségünket. Nem túlzás kijelenteni, többszörös szerepvállalásával kiérdemelte a legjelentősebb erdélyi civil minősítést-amire természetesen soha nem tartott igényt, de a tények: tények.” Rendkívül értékes, gondolatébresztő Bakk Miklós „Civil „jóság” és politikai hatékonyság” című tanulmánya. Csatlós Pál az RMKT elnöke kiemelte, Somai alapítótagja, vezetője volt az RMKT-nak. Jelentős szerepet játszott a Közgazdász Társaság felvirágoztatásában. Kolumbán Gábor időutazásra invitált. Visszagondolt a ’90-es évekre. Somai számára a közéleti értékek, az emberi kapcsolatok fontosak, meghatározó jellegűek, mert időt állók.

Az RMKT vezetője és a Közgazdász Fórum főszerkesztője

Az Erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából címmel készült 5 kötetének szerkesztője és társszerzője volt. Péntek János professzor szerint a jóság általában gyengeséget jelent, ebben az esetben benne van a hatékonyság is. Értékelve a civil társadalomban játszott szerepét kiemelte, hogy Somai József közgazdászként megszervezte a szakmabeliek egyesületét. Gondoskodott arról, hogy publikációs fórumot teremtsen a gazdasági szakterületnek. Sokat tett a magyar közgazdasági nyelv, terminológia használata érdekében. Egyik szerkesztője a kétnyelvű Közgazdasági Szótárnak. Hozzájárult az erdélyi magyar gazdasági szakírás történetének feltárásához.

Fontos a család és a közösség

Somai József köszönetet mondott a születésnapi rendezvény szervezőinek. Meghatottan állva a közönség előtt, elmondta, hogy gyermekkorában megtanították dolgozni. Számára fontos a család és a közösség. 40 éves korában érezte, hogy számára az írás szükségletté vált.

A születésnapi köszöntőn illik ajándékot adni. Bodó Barna a „Legigazibb civil” oklevelet nyújtotta át az ünnepeltnek, amelyet a tanulmánykötet szerzői szignálták. Dr. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke az EMKE Életmű díját nyújtotta át.

A születésnapi ünnepséget Laczkó Vass Róbert színművész összeállításában készült műsor tette rendkívül hangulatossá. Király László, Orbán János Dénes és Szőcs Géza verseiből adott elő. Közreműködött Szép András zongorista, zeneszerző,

Kedves Jóska! A természet éltessen sokáig. Légy büszke első ükunokádra!

Csomafáy Ferenc