Lefagyott a tanügyminisztérium honlapja

Lefagyott a tanügyminisztérium honlapja
Az országos felmérő eredményeit egy órás késéssel függesztették ki az iskolákban, mivel sokáig nem működött a minisztérium honlapja. Diákok és szülők okostelefonon próbáltak információhoz jutni.


Voltak iskolák Bihar megyében, ahol már péntek délután két óra tájt gyülekeztek a szülők és a nyolcadikot végzett diákok, hogy mihamarabb megtudják az országos felmérőn született eredményeket. Azonban még délután négy órakor, a minisztérium által megszabott határidő leteltekor sem függesztették ki ezeket sehol a megyében – mint megtudtuk, azért, mert a tanügyminisztérium honlapja le volt fagyva.

Körülvették

Körülbelül fél ötkor jelentek meg az eredmények az interneten – az evaluare.edu.ro cím bepötyögtetésével lehetett hozzájuk férni, a www.edu.ro továbbra sem működött. Szülők, diákok, ki-ki a saját okostelefonján igyekezett információkhoz jutni, s ha valakinek sikerült megnyitnia az oldalt, azonnal körülvették a többiek.

Mindenütt a megyében késve függesztették ki az eredményeket, a nagyváradi Ady Endre Középiskolában például 16.50-kor, addigra a internetnek köszönhetően nagyjából már mindenki tudta, hogyan teljesített. Ebben az iskolában általánosságban jó jegyek születtek, s akiket a helyszínen megkérdetünk, azt mondták, elégedettek, olyan eredményt értek el, amilyenre számítottak. Senki nem ért el hatosnál kisebb átlagot, és mindössze hét diáknak az átlaga lett 6 és 6,99 közötti; ugyancsak heten értek el 7 és 7,99 közötti átlagot, huszonhárom azoknak a nyolcadikot végzetteknek a száma, akik 8 és 8,99 között teljesítettek, tízen pedig 9 és 9,99 közötti átlagot értek el.

Az eredmények jók, sok kilenc fölötti átlag született, és külön figyelmet érdemel, hangsúlyozta ki Vad Márta igazgató, hogy románból egyetlen ötösön aluli jegy sem volt és az iskola átlaga 8,13 lett, ami igen jónak számít. Este hét óráig egyébként ebben a líceumban hét diák óvott meg tíz jegyet, tudtuk meg. Azt, hogy az óvásokat megalapozottnak ítélik-e, vagy sem, kedden derül ki, ekkor függesztik ki ugyanis mindenütt a végső eredményeket.

Statisztikák

A Bihar megyei Tanfelügyelőség közleménye hallgat a késésről, csupán a megye eredményeit ismerteti, szűkszavúan. Amint a közleményből kiderül, a felmérőre 4704-en iratkoztak fel és 4503 diák jelent meg a vizsgákon. 77-en 1 és 1,99, 213-an 2 és 2,99, 388-an 3 és 3,99, 581-en pedig 4 és 4,99 közötti átlagot értek el. 643 azoknak a száma, akik 5 és 5,99 között teljesítettek, 683-an értek el 6 és 6,99 közötti átlagot, 753 azoknak a száma, akiknek az átlaga 7 és 7,99 közötti lett, 719-en pedig 8 és 8,99 között teljesítettek. 430 Bihar megyei nyolcadikot végzett diák ért el 9 és 9,99 közötti átlagot, tizenhatan pedig tiszta tízessel végeztek (ez utóbbi a hatodik legmagasabb szám az országban), az átmeneteli arány pedig 72,04 százalék, ami közepesnek számít. Amint az országos statisztikákból kiderül, a legmagasabb átmeneteli arány Brăila megyében született (89,2%), a második helyet a Kolozs megyei diákok érték el, következik Bukarest, Prahova és Galac, utóbbi 81,9% átmeneteli aránnyal. A leggyengébb, 55,1 százalékos átmeneteli arányt Giurgiu megyében regisztrálták. Az országban tizenhat diákot zártak ki a vizsgáról, mivel valamilyen módon csalni próbált, Bihar megyében viszont az idén nem volt példa ilyesmire.

Neumann Andrea