Leépítenek, de hogyan?

Szatmár megye – Új formát kapnak
ezentúl a nagykárolyi
tanácsülések. A helyi tanácsosok
ezentúl a házasságkötő
teremben gyűlnek össze a város
ügyes–bajos dolgait megvitatni.


Így történt ez tegnap is, mikor a
februári tanácsülés
témáit beszélték meg a
tanácsosok. Kovács Jenő
polgármester átrendezné a
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó
belső felépítési rendszert.
Ennek alapján több személyt
elbocsátana, illetve új vezetőket
nevezne ki.


A régi struktúra adatai alapján
333 személy dolgozik az önkormányzat
berkein belül. Ennek a számnak a
lefaragását tervezi Nagykároly
polgármestere, a gazdasági
válságra és a város
szűkre húzott
nadrágszíjára hivatkozva.


Az elkészített kimutatás szerint
25 százalékkal kevesebb
közalkalmazott lenne így. Az
átalakítás érintené
a kultúra, a tanintézmények, a
közösségi rendőrség, a
köztisztaságért felelős
intézmény, a vízügy
területét.


A Kovács Jenő által
előterjesztett javaslatot, rövid
eszmefuttatást követően
elfogadták a tanácsosok, annak
ellenére, hogy Rusu Marius tanácsos azon
kérdésére, hogy mégis a
városkasszát tekintve mekkora
megtakarítást jelent mindez a
városnak, nem érkezett felelet.