„Leader” összefogás a vidékfejlesztésért

Maros megye – Három magyarországi Leader kistérséggel, a Pannónia Kincse Leader Egyesülettel, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülettel valamint A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoporttal irt alá együttműködési szerződést a Nyárádmenti Kistérségi Társulás melyet nemrég Leader csoportként is bejegyeztek.

A múlt hét végén, A Nyárádszeredai Napok keretében első alkalommal tartott vidékfejlesztési konferencián bemutatták azt a felmérést, amit a Nyárádmenti Kistérséget alkotó 13 önkormányzat, 65 helységében készített a csoport, felmérés mely a helybeli gondokat, természeti kincseket, helyi adottságokat tükrözi és aminek alapján egy fejlesztési stratégiát próbál kidolgozni a nemrég bejegyzett Leader csoport.

A felmérésből kitűnik, hogy Marosvásárhely közelsége jó hatással van a vidék fejlődésére de ugyan akkor a metropolitán zóna romboló hatása egyre jobban behatol a térségben. Kitűnik még, hogy a felső – Nyárádmente nagy természeti és turisztikai potenciállal rendelkezik. A vidék legnagyobb gyengesége, hogy a települések 92%-a nem rendelkezik ivóvíz és csatornahálózattal.

A térség prioritásai közé sorolható  a helyi kulturális és természeti értékeken alapuló turizmus, a helyi mezőgazdasági termékek versenyképességének növelése, a helyi gazdaság fejlesztése, diverzifikálása, a természeti és kulturális örökség megőrzése, a tudásalapú társadalom megteremtése illetve a hátrányok leküzdése.