Lázáriban az imahét végén – március 14-én – teszik le a gyülekezeti ház alapkövét

Lázáriban az imahét végén – március 14-én – teszik le a gyülekezeti ház alapkövét
Lelki híd épül Szatmár megye határral kettéválasztott területei között azáltal, hogy a Lázári Református Egyházközség imahetére romániai és magyarországi lelkészek is érkeznek

A Lázári Református Egyházközségben az évek során kialakult hagyományok szerint a tavasz közeledtével egy időben gyűlnek össze az egész héten át tartó imasorozatra – tudtuk meg Képíró Gyula, lázári református lelkésztől. Idén határon átnyúló jelleget ölt az esemény azáltal, hogy nem csak a megyéből, hanem Magyarországról is érkeznek lelkipásztorok, hogy igehirdetésükkel kísért imával szakítsák ki a gyülekezeti tagokat a mindennapokból. Március 8-án este hat órától Király Lajos, batizi lelkipásztor nyitja meg az imahetet. A lázári és batizi gyülekezetek között egyre szorosabb kapcsolat alakul ki azáltal, hogy különféle események alkalmával ellátogatnak egymáshoz, és erősítik az összetartás fontosságát. Kedden a magyarországi Szatmári Református Egyházmegye esperese, Bartha Gyula kezdi meg a határon túli lelkészek háromnapos sorát, majd Szalay Kont, kocsordi lelkipásztor tart igehirdetést, csütörtökön pedig Méhtelek és Nagyhodos lelkipásztora, Kálmán Dávid látogat el Lázáriba. A pénteki nap is fontos nap lesz mind a gyülekezet, mind a szolgálattevő lelkész életében, hiszen Higyed István, mikolai lelkész még sohasem tartott igehirdetést Lázáriban. Szombaton a pusztadaróci lelkipásztor, Szatmári Elemér imádkozik együtt a gyülekezettel. Vasárnap nem csak az imahét zárására kerül sor, de az egy órától kezdődő igehirdetést követően ünnepélyes keretek között teszik le a gyülekezeti ház alapkövét. Az imahét utolsó igehirdetését Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke tartja, de jelen lesz az eseményen Sipos Miklós esperes, valamint a település többi felekezetének vezetői is.