Lázadás a nagyváradi vármúzeumban

A nagyváradi vármúzeum felújított épületben kapott otthont
A nagyváradi vármúzeum felújított épületben kapott otthont
A nagyváradi vár munkatársai fellázadtak az intézmény igazgatója, Angelea Lupsea ellen, többek között azért, mert még mindig nincs az intézménynek múzeumi akkreditációja. Angelea Lupsea az intézmény vezetője a maga során az együttműködés hiányát kéri számon munkatársaitól.


A nagyváradi vár- és városi múzeum munkatársainak elégedetlenségéről a Bihoreanul hetilap számolt be részletesen. A hetilap, továbbá lapunk információi szerint a vármúzeum dolgozói augusztus végén írásban kezdeményeztek találkozót Ilie Bolojan polgármesterrel. A vármúzeum dolgozóinak a legnagyobb fájdalma az, hogy amióta Angela Lupseat kinevezték igazgatónak, a múzeum ügye egy tapodtat sem haladt előre. Az akkreditációs folyamat hosszú ideig el sem kezdődött, ezért felmerült a munkatársakban a gyanú, hogy mivel nem sikerült a Körösvidéki Múzeumot a nagyváradi várban elhelyezni, ezért az önkormányzat most már nem is akarja vármúzeummá átalakítani a jelenleg csupán turisztikai létesítményként működő intézményt. Úgy gondolják, hogy ha sikerül a városnak 2020-ig húzni az időt, amikor lejár a várfelújítás öt éves garancia-időszaka, azt követően már bármiféle tevékenységnek helyet lehet adni a várban. Az eredeti projektben leírt funkcionalitásokat megőrizték a megvalósítás során, de Angela Lupsea, miután kinevezték, egy sor módosítást hajtott végre, ami a munkatársak félelmei szerint szintén hátráltatja az akkreditációs folyamatot. A fizetések kérdése is felháborította a munkatársakat: a bértörvény módosítása után a nagyváradi polgármesteri hivatal dolgozóinak a bérét emelték, egyesekét jelentős mértékben, ezenközben a vármúzeum munkatársainak a bérét, azzal érvelve, hogy a kultúra területén dolgoznak, nem emelték meg. Azt is panaszolják, hogy Angela Lupsea nem akarja őket elengedni konferenciákra, holott a tudományos szimpóziumok fontosak a szakmai előmenetelük szempontjából.

Reménykedtek

Fájlalják továbbá, hogy a vármúzeum 2017-ben nem kapott egyetlen lej beruházási összeget sem, noha a vármúzeum munkatársai abban reménykedtek, hogy Angela Lupsea révén, akit sokan Ilie Bolojan polgármester egyik kedvenc munkatársának tekintenek, éppen hogy sikerül beruházási összegeket szerezni a vár fejlesztésére. Ezzel szemben az igazgatónő még a vármúzeum saját honlapját sem hajlandó elkészíttetni. A munkatársak nehezményezik Angela Lupsea diktatórikus vezetési stílusát is, egyesek közülük szívesen látnának valaki mást a varmúzeum élén, e tekintetben a hosszú évtizedek óta a vármúzeumban dolgozó Dumitru Noane történész neve merült fel, akinek a tekintélye, szaktudása segíthet abban, hogy a vármúzeum könnyebben megszerezhesse az akkreditációt. A vármúzeum munkatársai végül Lucian Popaval, az önkormányzat vagyonkezelő igazgatóságának a vezetőjével folytattak tárgyalásokat, aki leszögezte, hogy az önkormányzatnak eltökélt szándéka múzeumot kialakítani a várban, de konkrét egyezségre nem jutottak.

Akkreditációs folyamat

Az egyelőre csak nevében vármúzeum múzeummá válási eljárásáról Adriana Ruget, a Bihar Megyei Kulturális Igazgatóság főellenőrét kérdeztük, aki lapunk kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a múzeum megalakításának előzetes jóváhagyás megszerzésére már készült benyújtani a szükséges dokumentációt Dumitru Sim, a a nagyváradi vár- és városi múzeum korábbi igazgatója, de a tavaly Angela Lupseat nevezték ki helyette, aki haladékot kért a dokumentáció benyújtására, ugyanis az új intézményvezető szándéka az volt, hogy a városi múzeum intézményébe a magában a várban lévő ingatlanok mellett beiktassa a Darvas LaRoche Házat, a szabadkőművesség múzeumát és egyéb létesítményeket is. Az igazgatóság a kért haladékot megadta, és Ruge szerint nem jelenthet problémát a jóváhagyás megadásban az, hogy az eredeti tervet bővíteni akarja az új igazgató. Ruge elmondta, hogy miután megkapják a dokumentációt, ők a terepen ellenőrzik azt, hogy a dokumentumokban szereplő adatok megfelelnek-e a valóságnak, és ha minden rendben van, a dossziét továbbküldik a minisztériumnak, ellenkező esetben iratpótlást kérnek a vármúzeumtól. Adriana Ruge kifejtette, hogy a törvény bár nem ír elő konkrét határidőket, de a nagyváradi vármúzeum esetében mégis hosszú idő telt el anélkül, hogy maga a az akkreditálási folyamat beindult volna, úgyhogy amennyiben október elejéig sem történik semmi etekintetben, a kulturális igazgatóság megbírságolja a vármúzeumot. Végezetül elmondta, hogy amennyiben a vármúzeum megkapja az előzetes jóváhagyást, akkor azt követően egy év múlva kérvényezheti az akkreditálást.

A másik fél szava

Megszólaltattuk az ügyben Angela Lupseat is, aki természetesen cáfolta az őt ért vádakat. A fizetések tekintetében elmondta, hogy a bértörvény csak az alkalmazottak fizetéseit módosította, a szerződéses munkatársak béreit nem. Leszögezte, hogy a vármúzeum dolgozóinak a fizetése 2018 január 1-jei hatállyal fog nőni huszonöt százalékkal. „Ezt persze azok a kollégák nem vették jó néven, akiknek kevesebb a fizetésük, mint a városháza takarítónőinek, de ez a probléma meg fog oldódni ” – fogalmazott. Az igazgatónő azt mondja, hogy ő bárkit elenged, vagy elengedett volna konferenciákra, akik előzetesen egy jelentést, dokumentációt nyújtottak be arról, hogy mit kívánnak prezentálni, hiszen természetesnek tartja azt, hogy ha valaki a vármúzeum képviseletében megy konferenciákra, az előzőleg tájékoztassa az intézmény vezetését. Az igazgatónő tudja, hogy a munkatársak saját honlapot és nagyobb megjelenési felületet szeretnének, de mint állítja, nem tud költségvetési összegeket elkülöníteni egy külön vármúzeum-honlap elkészítésére, főleg hogy az önkormányzat már elkészíttetett egy a várat bemutató honlapot. Lupsea kifejtette, hogy az akkreditáció megszerzésének az előfeltétele az, hogy megkapják az előzetes jóváhagyást, de ennek kérvényezéséhez komoly dokumentációt kell összeállítani. „Az akkreditálási folyamat egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor a vármúzeum munkatársai alkalmazták. Én amióta itt vagyok, azt csinálom, hogy összeillesszem a dolgokat, mert eddig még nem adtak át nekem semmiféle dokumentációt” – mondja Lupsea.

Leváltását akarják

Az igazgató azt mondta, hogy a dokumentáció összeállításában a munkatársak munkájára is számít, hiszen, mint fogalmazott „nem fogunk tudni előrelépni, ha nem csapatként dolgozunk együtt”. Mindazonáltal meg van győződve arról, hogy a megyei kulturális igazgatóság nem fogja megbírságolni az intézményt, mert, mint állította, idejekorán be fogják nyújtani a dokumentációt. Lupsea szerint egyes kollégái egyértelműen az ő leváltását akarják elérni, de úgy tudja, hogy ebben a kérdésben nincs egység körükben, és a polgármesteri hivatalnak benyújtott követelések között sem szerepelt az ő leváltása.
Pap István