Látogatás Tempfli Józsefnél

Látogatás Tempfli Józsefnél
Nagyvárad – Szerdán Nagyváradra látogató Roland Lohkamp és Rolf Maruhn, Németország bukaresti nagykövete és temesvári fôkonzulja a déli órában tiszteletét tette Nagyméltóságú és Fôtisztelendô Tempfli József megyés püspöknél.

A rövid megbeszélésen részt vett Msgr. Fodor József nagyprépost, általános püspöki helynök és dr. Kovács Ferenc Zsolt püspöki titkár. A szívélyes hangú párbeszédet folytató Tempfli József püspök törött karja miatt most lábadozik. Mihamarabbi gyógyulást és jó egészséget kívánunk a római katolikus egyházfônek, akinek éppen tegnap volt a születésnapja.