Lakótársulások figyelmébe

Akt.:
Lakótársulások figyelmébe
Az önkormányzat arra hívja fel a figyelmet: annak érdekében, hogy biztosítva legyen a lakótársulások kiadásainak, jövedelmeinek, bevételeinek és kifizetéseinek átlátható kommunikációja, módosították és kiegészítették a 2007/230. számú, a lakótársulások alapítására, megszervezésére és működésére vonatkozó törvényt.

Ennek megfelelően a 36. cikkely g. bekezdése kimondja, hogy az adminisztrátor évharmadonként köteles írásban vagy drótpostán informálni a tulajdonosokat és a lakótársulási tagokat a lakótársulás pénzügyi helyzetéről, melyet ellenjegyez rajta kívül a lakótársulás elnöke és a cenzor.
Ugyanakkor pedig a 48. cikkely szerint a lakótársulás, az elnökön keresztül havonta jól látható helyre ki kell tegye a kiadások listája mellé azt is, minek az eredményeképpen jött ki az adott számla. A felsorolt kötelezettségek nem teljesítése szankciókat von maga után.