Lakótársulások az önkormányzat ellenőrzése alatt

A jogszabályról tegnap Mircea Malan, Nagyvárad alpolgármestere és több váradi lakótársulási elnök tartott sajtótájékoztatót
A jogszabályról tegnap Mircea Malan, Nagyvárad alpolgármestere és több váradi lakótársulási elnök tartott sajtótájékoztatót
A helyi önkormányzatok kifejezetten erre a célra létrehozott bizottságai irányítják és ellenőrzik a lakótársulásokat, többek között ezt mondja ki az új, a lakótársulások működését szabályozó törvény. A legnagyobb fejtörést a továbbiakban is az általános közgyűlés összehívása okozza.

Az új jogszabályról tegnap délelőtt Mircea Malan, Nagyvárad alpolgármestere és több váradi lakótársulási elnök tartott sajtótájékoztatót, lévén, hogy az első házként a Szenátusban elfogadott jogszabályhoz a váradi önkormányzat és a lakótársulások képviselőiből álló vegyes bizottság húsz módosító javaslatot nyújtott be. A városházán tartott tegnapi sajtótájékoztatón Mircea Malan felidézte azt, hogy a javaslatcsomagot elküldték a Bihar megyei parlamenti képviselőknek, a Romániai Municípiumok Szövetségének, amelynek ügyvezető elnöke egyébként Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere, és a lobbitevékenységnek köszönhetően a húszból tizennyolc javaslatot bele is foglaltak a törvény végleges változatába. Malan aláhúzta, hogy a törvényt még ki kell hirdetni, közölni kell a Hivatalos Közlönyben, és csak a megjelentetést követő hatvanadik napon lép érvénybe. A következő lépés az, hogy minden lakótársulás el kell fogadjon egy működési szabályzatot. Malan hangsúlyozta, hogy maguknak a lakótársulásoknak nem kell újjáalakulniuk, ha mindenben megfelelnek az új törvény előírásainak, viszont minden olyan kondimíniumban lakótársulást kell alakítani, ahol legalább három különböző tulajdonos van, ez Nagyváradon főleg a belvárosi ingatlantulajdonosokat érinti, jegyezte meg az alpolgármester.

Ügyvezetői oklevél

Malan felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi tanács elfogadott egy szabályzatot, amely egy tanúsítvány megszerzéséhez kötötte a lakótársulási ügyvezetői tisztség betöltését. A most elfogadott törvény ennél szigorúbb feltételekhez köti ezt: a törvény életbe lépése után minden ügyvezető ügyvezetői szakképesítést igazoló oklevelet kell szerezzen, ami négy évig érvényes, és nem meghosszabbítható, hanem a négy év lejárta után az érdekelteknek újra megszerezhető. Mircea Malan elmondta, hogy a törvény hatályba lépésétől számított egy éven belül az önkormányzat által kiadott tanusítványok elveszítik érvényességüket, és minden érdekelt meg kell szerezze az említett oklevelet, „mert enélkül a dokumentum nélkül senki nem lehet ügyvezető” – fogalmazott Malan. Az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy a Bihar Megyei Prefektúra megtámadta a váradi önkormányzat által kidolgozott, az ügyvezetői tanúsítvány megszerzésére vonatkozó szabályzatot, de a bíróság első fokon elutasította a prefektúra beadványát. Malan álláspontja szerint az új törvény elfogadása után a prefektúra beadványa okafogyottá válik, hiszen a helyi szabályzatot is a törvény alapján fogják módosítani. Az alpolgármester kiemelte, hogy a törvény rendezi a lakótársulások és az önkormányzatok közötti viszonyt is, a 10. cikkely 1. bekezdése ugyanis kimondja, hogy a lakótársulásokat a helyi önkormányzatok keretében kifejezetten erre a célra létrehozott bizottság irányítja és ellenőrzi.

Fontos módosítások

Az új lakótársulási törvény egyik legfontosabb kitétele az, hogy az elnök vagy az ügyvezető kérvényezi a telekkönyvi hivatalnál azt, hogy jegyezzék be a telekkönyvbe a három hónaposnál régebbi, legalább a bruttó hazai minimálbérrel egyenértékű tartozásokat. Ezzel a kitétellel elkerülhető az a jelenség, hogy egy adásvétel után az eladó és a vásárló is hárította a közüzemi és lakótársulási tartozások kiegyenlítését. A 20. cikkely kimondja, hogy minden lakótársulásnak kötelessége egy bankszámlaszámot nyitni. E kitétel kapcsán egyébként vita támadt a sajtótájékoztatón jelen lévő lakótársulási elnökök között: volt aki úgy értelmezte azt, hogy legalább egy bankszámlaszáma kell legyen a lakótársulásnak, ami nem jelenti azt, hogy nem lehet több is, más pedig úgy értelmezte ezt, hogy csak egy bankszámlaszám lehet, és a törvény szövege valóban ez utóbbi értelmezést erősíti. A 28. cikkely (3) bekezdése kimondja, hogy a kaondomíniumok tulajdonosai írásban fellebbezhetnek a fizetési kötelezettség ellen a költségeket tartalmazó lista kifüggesztésétől számított tíz napon belül. A lakótársulási elnöknek szintén tíz napja van arra, hogy írásban válaszoljon a fellebbezésre. Ha nem oldódik meg kielégítően a tulajdonos gondja, akkor a lakótársulás végrehajtó bizottságához fordulhat. Egy tulajdonos köteles beengedni a lakótársulás elnökét, ügyvezetőjét vagy a végrehajtó bizottság tagjait, valamint a szakképzett szerelőket a lakásába, amennyiben olyan javítási munkálatokat vagy ellenőrzéseket kell elvégezni, amelyekhez csak az illető lakásból lehet hozzáférni. Sürgős esetben a tulajdonosnak kötelessége a felhívástól számított 24 órán belül beengednie a felsorolt személyeket.

Általános közgyűlés

A legnagyobb fejtörést a továbbiakban is az általános közgyűlés összehívása okozza. Az ugyan a váradiak javaslatára kikerült a törvény végleges változatból, hogy minden tulajdonost írásban, postai úton kell értesíteni az általános közgyűlés megrendezéséről, viszont a végleges változat szerint azokat a tulajdonosokat továbbra is postai úton kell értesíteni, akik nem írták alá a gyűlést összehívó névjegyzéket. Az egyik lakótársulási elnök megjegyezte, hogy ha egy tulajdonos bizonyítani tudja, hogy nem értesítették a közgyűlés összehívásáról, akkor az általános közgyűlés minden határozata érvénytelen. Egy másik lakótársulási elnök azonban azt hangsúlyozta, hogy elég az, ha ők elküldik a postai értesítést, ezzel ők teljesítik kötelességüket, és ha a tulajdonos nem nyitja ki a postaládáját, vagy nincs a városban, akkor magára vessen.

Pap István