Lakossági fórum

Bihar megye – Érmihályfalva
Polgármesteri Hivatala lakossági
fórumot szervez július 3O – án,
csütörtökön délután 5
órától a kultúrházban.

A témák: a víz és
csatornahálózat
bővítésének
finanszírozásához
szükséges önrész
biztosítása, a rendkívüli
illeték bevezetésének
megvitatása; a víz és
csatornázási szolgáltatás
jövője.

Címkék: