Lakossági fórum Székelyhídon – nem közeledtek az álláspontok

Lakossági fórum Székelyhídon – nem közeledtek az álláspontok
Három órás lakossági fórumot tartottak szerdán este Székelyhídon, aminek legnagyobb eredménye talán az volt, hogy… megtartották, hiszen a vízhálózat bérbeadásával kapcsolatos ellentétes álláspontok nem közeledtek egymáshoz.

 

Ahogyan arról beszámoltunk, a helyi vízhálózat bérbeadása – vagy nem bérbeadása – már három önkormányzati ülés témája is volt Székelyhídon. Ez ellenzők egyik kifogása az volt, hogy az elöljáróság nem kérte ki a lakosság véleményét. Nos, erre került sor ezek után szerdán este, amikor a Polgármesteri Hivatal gyűléstermébe hívtak össze lakossági fórumot. A 18 órára hirdettet kezdés idején már nagy zsongás volt a folyosón, a gyűlés maga negyedórányi késéssel kezdődött, és bár össze is gyűlt mintegy 80 személy, alulírott véleménye szerint maga a megszólított „lakosság” volt kisebbségben, mert az érdeklődők java részét tanácsosok, azok rokoni és baráti köre, illetve a témában ilyen-olyan módon érdekeltek alkották. Nem igényelt nagy jóstehetséget előre látni, hogy indulatokban nem lesz hiány. Elsőként Oltean Péter, az önkormányzat gazdasági részlegének képviselőjeként egy prezentáció keretében bemutatta a vízszolgáltatás (majd az ahhoz hozzájött szemétgazdálkodás) helyzetét, adatokkal bőven alátámasztva a 2005 és 2012 közötti időszakot. A végső adatok: a költségük 3.534.281 lej, a jövedelmük 1.960.800 lej, a veszteségük 1.573.481 lej volt.

Stratégiai kérdés

A részletekbe nem megyünk bele, mert az újságoldalnyi lenne, ám felsorolta a bérbeadás előnyeit, és tisztázott pár dolgot is, melyeket ennek ellenére utólag többen többször újra és újra megkérdeztek: a régi és elavult vízhálózat bérbeadásáról lenne szó; az új hálózat még nincs kész, annak bérbeadásáról nincs szó, és ha lenne is majdan, az új „fejezet” lenne; egyelőre a bérbeadás meghirdetéséről van szó, tehát nincs már kiszemelt partner. A számtalan hozzászóló számtalan kérdést vetett fel, ezek mindegyikének említésére sincs lehetőség, így csak kiemelünk néhányat. Erdei Victor tanácsos (PSD) úgy vélte, hogy a régi hálózat bérlője majdan az újat is „vinni fogja”, illetve hogy az egész bérbeadást 2005-ben kellett volna megejteni, nem most, amikor már láthatáron az új, modern hálózat. Bogdan Florian, a város PSD-s megyei tanácsosa egy javaslattal jött, melyhez csatlakozott Duţă Cristina helyi tanácsos is: a szolgáltatást privatizálják egy olyan kft. révén, melynek többségi tulajdonosa az önkormányzat. Erre később Béres Csaba válasza: ennek a kft-nek is részt kellene venni a közbeszerzési eljáráson, tehát egyáltalán nem biztos, hogy meg is nyerné. Utóbbi PSD-s tanácsos azt is kijelentette – a polgármester egy korábbi nyilatkozatára reagálva -, hogy az ügynek nincs politikai vonzata, csupán a lakosság érdekeit tartják szem előtt. Baranyi Károly volt RMDSZ-es tanácsos felelevenítette, hogy a vízhálózat megépítésére lett volna már lehetőség korábban, kifizetődőbb módon, és hozzátette: szerinte a csatornázás a mai elképzelések szerint egyszerűen nem fog üzemelni. Májercsik Attila RMDSZ-es tanácsos megerősítette korábbi bejelentését: nem fogja megszavazni a bérbeadást (ez tapsot váltott ki), indokként felhozva, hogy „a víz kérdése stratégiai ügy, amit az önkormányzat nem adhat ki a kezéből”.

Jobb kommunikációt

A pártolók oldaláról Cservid Levente tanácsos (RMDSZ) a szemétgazdálkodás bérbadásának, és jó működésének példáját említette, ugyanakkor azt is, hogy a városhoz tartozó további három falura – Nagykágyára, Csokalyra és Hegyközszentmiklósra – is gondolni kell, hiszen ezekben még nincs vízhálózat. Minden hozzászólást végighallgatva végül Béres Csaba polgármester próbált meg válaszolni a kérdésekre – illetve a beszédét folyamatosan megszakító bekiabálásokra.Valójában újra felsorolta a bérbeadás mellett azokat az érveket, melyeket lapunknak korábban nyilatkozva már elmondott. Hozzátette: a vízszolgáltatás mai állapotával senki nincs megelégedve, hiszen ezért vannak jelen a fórumon, akkor viszont nem érti, miért ellenzik sokan a jobbítási szándékot. Azt is leszögezte, hogy senki ne feltételezzen az önkormányzat részéről „semmilyen fondorlatos szándékot, mert nincs ilyen”. Tanulságként megállapította, hogy a fórumot már hamarabb meg kellett volna tartani, és arra is igéretet tett, hogy a jövőben javítanak a lakossággal tartott kommunikáción. Erre bizonyára szükség is lenne, tekintve, hogy sok, nem a fórum témájául szolgált kérdést is felvetettek a hallgatóság soraiból. Az is megfigyelhető volt, hogy gyűlés közben többen el is hagyták a termet, meg sem várva a kérdésükre adandó választ. Jó háromórányi fórumozás után, talán a zsúfoltság, talán a meleg, esetleg az indulat hatására egy személy el is ájult a hátsó sorokban – ekkor jött el a pillanat a gyűlés befejezésére. Megállapítható, hogy az ellentétes nézetet vallók álláspontjai nemigen közeledtek, ennek fényében „izgalmasnak” ígérkezik a péntek délelőttre meghirdetett újabb képviselő-testületi ülés, ahol újra napirenden lesz a vízhálózat bérbeadása, ráadásul az alpolgármester megválasztása is.

Rencz Csaba