Lakásbiztositás naptári évre

A Biztosításfelügyelő
Bizottság (CSA) által kidolgozás alatt
álló törvénytervezetben a
kötelező lakásbiztosítást
naptári évre, azaz január 1 – december
31 közötti időszakra kötik majd meg
minden lakásnak épített
építmény után.

„Megpróbáltunk megoldást
találni arra, hogy minél több
lakással rendelkező tulajdonosnak legyen
kötelező lakásbiztosítása,
és arra a következtetésre jutottunk,
hogy a legegyszerűbb megoldás a naptári
évre szóló biztosítási
kötvény” – nyilatkozta Angela Toncescu, a
CSA elnöke.

A törvénytervezet értelmében az
önkormányzatok át kell adják a
Természeti Csapások elleni
Biztosító Szövetségéhez
(PAID) a biztosítandó házakra
vonatkozó adatokat. A CSA felhívja a
figyelmet arra, hogy a PAID csak akkor alakulhat meg, ha az
érdekelt cégek összehívják
igazgatótanácsukat, melyben
megtárgyalják, hogy részt akarnak-e
venni a szövetségben. A PAID
megalakításáról jelenleg folyik
a közvita. A PAID-nak a tervezet szerint 12
millió eurós tőkéje kell legyen.
Amennyiben később alakul meg a PAID, úgy
a naptári évre kötendő
lakásbiztosítások bevezetése is
csúszhat. A CSA törvénytervezete szerint
az a jogi, vagy magánszemély, aki olyan
lakástulajdonra tesz szert, mely nincs
természeti csapás ellen bebiztosítva,
akkor a tulajdonjog megszerzése, vagy az ingatlan
administzrátorává való
kinevezés utáni öt napon belül meg
kell kösse azt. Akiknek fakultatív
lakásbiztosításuk van
természeti csapások ellen, ennek
lejárta után meg kell kössék a
kötelező lakásbizstosítást.
Ezt követően fakultatív
lakásbiztosításokat csak olyan
összegekre lehet kötni, melyek meghaladják
a természeti csapások elleni
kötelező lakásbiztosítás
összegét, áll a
törvénytervezetben. A CSA adatai szerint az
országban mintegy nyolcmillió lakás
van, és ezeknek mindössze 15
százalékának van fakultatív
biztosítása természeti csapások
ellen.