Lábuk nyomait őrzik a kövek

Lábuk nyomait őrzik a kövek

Nagyvárad – Szombaton ökumenikus szeretet
szolgálatot tartottak a vártemplomban. Az
imádságos együttlét
végén leleplezték és
megáldották a Mátyás
király és Vitéz János
tiszteletére állított
emléktáblát.


Az ünnepséget a Nagyváradi
Római Katolikus Püspökség
és a Nobilitas Egyesület szervezte.
Előadásában Mons. Fodor
József
vikárius, egyesületi
elnök hangsúlyozta: fontos emlékezni
régmúltunk jeles eseményeire
és személyiségeire, mindazokra
elsősorban, akik itt éltek és
dolgoztak, Várad nimbuszát
emelték tudásukkal, munkájukkal
és tevékenységükkel. Az ezer
éves kövek beszélnek
múltunkról és
jelenünkről, honfoglalásról
és
várépítésről, a
városalapító Szent
László
ról,
tatárdúlásról,
tűzvészről és
háborúkról. Regélnek
Vitéz Jánosról és a
tudós püspök
palotájáról, melyben a kor olyan
nagyságai fordultak meg, mint Janus
Pannonius
vagy Antonio Bonfini. A főpap
volt a fiatal Mátyás
elméjének és
magyarságtudatának csiszolója,
neki köszönhetően Várad “a
múzsák lakhelye lett”.
Könyvtára messze földön
híres volt: az egyházatyák
műveit jegyzetekkel látta el, és
kijavította ezeket, azokat a kódexeket
pedig, melyeket nem tudott Váradni hozni, hiba
nélkül lemásoltatta. Vitéz
János azonban nem csupán művelt
férfiú, hanem buzgó
egyházi ember  is volt. Tudós
papokat gyűjtött maga köré
és gazdagította a
püspökség birtokait. “Jó gazda
volt”, mondották halála után.
“Őrizzük múltunkat,
emlékezzünk történelmünk
jeles személyiségeire,
próbáljuk ápolni jelenünket
és biztosítani a jövőnket. Egy
a szívünk vágya ugyanis: őseink
földjén boldogulni, Isten
segítségével és kegyelme
által”, közölte az
általános helynök.

Várad szellemi gyermeke

Csűry István helyettes
református püspök annak a
meggyőződésének adott hangot:
Várad azért rendelkezik csodás
történelemmel, mert a lakói mertek
Isten igéjével élni, ennek
igazságára visszkérdezni. A
hithűek ugyanis mindig kérdeznek és
kételkednek annak érdekében, hogy
megbizonyosodjanak arról: amit hallanak, az
valóban szép és jó.
Csabay Árpád
evangélikus-lutheránus
segédlelkész szerint kis
túlzással élve
Mátyást tekinthetjük Várad
szellemi gyermekének.
Megitélésében az uralkodó
többféleképpen 
él emlékezetünkben: igazságos
királyként, a török ellenes
küzdelem élharcosaként és a
magyar reneszánsz egyik
vezéralakjaként. Buzogány-Csoma
István
unitárius lelkipásztor
úgy vélte: az igazság
tulajdonképpen Isten megismerését
jelenti, az ő kijelentései
által. Adja Isten, hogy mindenki ebben az
igazságban találja meg a
boldogságát, az Úr
dícsőségére és a
saját örömére, fogalmazott a
tiszteletes.

Művészi műsor


Az egybegyűlteket Jakabffy
László
mérnök, a
Józsa Judit kerámiaszobrász
által elkészített
majolika-emlékplakett megálmodója
is üdvözölte, köszönetet
mondva mindazoknak, akik erkölcsi és anyagi
támogatást nyújtottak.
Andrássy Gyula
énekművész, valamint a Kiss
Stúdió Színház
művészei (Kiss Törék
Ildikó
és Varga Vilmos)
alkalomhoz illő műsorral léptek fel,
majd az ünnepség az
emléktábla leleplezésével
és megáldásával, illetve a
magyar és a székely himnusszal
zárult.

Ciucur Losonczi Antonius