Közösen az elhagyott fiatalokért

Közösen az elhagyott fiatalokért
Szatmár megye – A halmi Albert Schweitzer Gyermekekért, Családért és Közösségért Egyesület és a Szatmár Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársai tesznek az állami gondozottak önnálóságra való neveléséért.

A halmi Albert Schweitzer Gyermekekért, Családért és Közösségért Egyesület  2010 januárjában indított pályázata a Szatmár Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság a Floare de colţ gyermekvédelmi központokból kikerült gyermekek/fiatalok önnálló életre való nevelését tűzte ki célul. Az erről szóló pályázatot március 19–én mutatta be hivatalosan a halmi inasiskolában az egyesület elnöke, dr. Victor Rognean és a halmi gyermekvédelmi központ vezetője, Vasilovici Enikő. Az előadók a tízhónapos futamidejű projekt célját négy pontban határozták meg. Első lépésben az egyesület öt tagja, majd ezt követően a gyermekvédelmi igazgatóság 15 nevelője olyan továbbképzéseken vesznek részt, melyek során elsajátítják az olyan nevelési módszereket, melyet a mindennapokban alkalmazva a gondozotakat önnálóságra ösztönzik. A harmadik pontban a pályázat profiljához illő foglalkozásokat szerveznek annak az 56 gyermeknek és fiatalnak, akik jelenleg a halmi otthon lakói. Részükre olyan tevékenységeket szándékszanak indítani mint: a gyermekek jogainak témakörében esszé verseny kiírása, sport vetélkedők és táncversenyek lebonyolítása, továbbá tanácskozások a hátrányos megkülönböztetést érintő témában.

Foglalkozások és étkeztetés

Mint az otthon vezetőjétől, Vasilovici Enikőtől megtudtuk az igazgatóság Halmiban 5 darab lakás–központot működtet, ahol 4 és 23 év közötti gyermeknek és fiatalnak biztosítanak otthont. Egy nagy udvarban találhatóak az épületek, ahol a gyermekek maguk takarítanak, készítik a reggelit, vacsorát. A többfogásos ebédet a civil szervezet és az igazgatóság által közösen használt konyhán készítik. Az egyesület nappali központot is üzemelte, az óvodások és iskolások az órákat követően is tölthetik hasznosan az idejüket. A kézmosást követően a diákok az aznapra kapott házifeladatot is elkészíthetik, de akik társasjátokot kívánnak játszani, vagy beszélgetni, azt is megtehetik. 

Karikás Enikő