Külső jelek a belső megújuláshoz

Külső jelek a belső megújuláshoz
Vasárnap délben tartott ünnepi szentmise keretében 77 fiatalt és 3 felnőttet részesített a bérmálás szentségében Érmihályfalván Böcskei László megyés püspök. Jövő vasárnap Bogdán István plébános tartja ezüstmiséjét.

Két héttel korábban elsőáldozás, egy hete búcsú volt az érmihályfalvi római katolikus templomban, június 21-én pedig a 11 órakor kezdődött ünnepi szentmise keretében 77 fiatalnak és 3 felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Böcskei László megyés püspök. A szentmise előtt, a szokásnak megfelelően, a püspök elbeszélgetett a bérmálandókkal, hogy meggyőződjön felkészültségükről, majd harangszó “kíséretében” vonultak be az ünnepeltek a templomba, a sort a püspök és Bogdán István plébános zárta. Utóbbi köszöntötte az egyházi vezetőt, majd fiatalok versei következtek. Már a bérmálási szertartás részeként a plébános formálisan bemutatta a püspöknek a bérmálandókat, kijelentve, hogy azok megfelelő oktatásban részesültek és méltóak a szentség felvételére. Szentbeszédében a püspök a bérmálás külső jeleit a belső megújuláshoz vezető út részeinek nevezte.

Hitünk szerint

A felolvasott evangéliumi részhez kapcsolódva – melyben Jézus lecsendesítette a bárka alatt háborgó vizet – kifejtette: néha hasonlatosak vagyunk az apostolokhoz, akiket hatalmába kerített a félelem, de az Úr velünk van, merjünk hát hozzá fordulni. Ha hitünk szerint élünk, akkor jó emberek és jó keresztények lehetünk, tette hozzá a püspök, aki előtt előbb megerősítették a keresztségi fogadalmat, majd láthatóan előre megszervezett sorban a szentség felvételére járultak a bérmálkozók. A szentmise végén a plébános köszönte meg a püspök szolgálatát és mindazok munkáját, akik az ünnepség előkészítéséhez és lebonyolításához hozzájárultak, majd a püspök mondott köszönetet a lelkésznek, a káplánnak, a hitoktatóknak, a kántornak és a Jubilate Deo kórusnak és nem utolsó sorban a szülőknek és maguknak a bérmáltaknak, hogy erősítik a közösséget, az egyházat. Ezzel még nem ért véget az érmihályfalvi római katolikusok ünnepség-sorozata, hiszen következő vasárnap tartja meg ezüstmiséjét Bogdán István plébános.

Rencz Csaba