Külön fejezetet a kisebbségeknek

Biró Rozália
Biró Rozália
Biró Rozália az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának elnökeként kedd délután részt vett Bukarestben azon a tanácskozáson, melyen a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) tagjai voltak jelen.

 

Biró Rozália váradi alpolgármester szerdán azt nyilatkozta az Erdély Online-nak: mint a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke kedd délután ő is részt vett Bukarestben az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa tagjainak értekezletén, melyen a Bihar megyei szervezet álláspontját képviselte. A tanácskozáson elhangzott: függetlenül attól, hogy a koalíciós partner, vagyis a PD-L úgy dönt, hogy lecseréli valamennyi miniszterét, valamint figyelembe véve azokat a konkrét eredményeket, melyeket az RMDSZ-es miniszterek az elmúlt hónapokban, illetve három évben elértek az infrastrukturális fejlesztések, a kultúra és az egészségügyi intézményekben történő beruházások területén, az RMDSZ azt fogja javasolni a koalíciós egyeztetésen, hogy Ritli László, Borbély László és Kelemen Hunor miniszterek helyét meg kell őrizni az új kormányban is, mert határozott és eredményes volt az eddigi tevékenységük. Ezzel az állásponttal megegyezett a SZÁT valamennyi tagjának a véleménye, így a testület egyhangúlag megszavazta, hogy maradjanak az eddigi RMDSZ-es miniszterek. Ez a határozat vonatkozott ugyanakkor Markó Béla miniszterelnök-helyettesre is, mivel a jelenlevők úgy gondolták: olyan nagy tapasztalattal és gyakorlati politikai tudással rendelkező személyiségről van szó, aki biztosítani tudja továbbra is, hogy ezen tisztség betöltésével a magyar közösség számára fontos priorítások szem előtt lesznek tartva a különböző döntések meghozatalakor.

A több mint három órát tartó rendezvényen egy szűk fél óra erejéig részt vett Răzvan Mihai Ungureanu kijelölt kormányfő is, aki ismertette azon alapelveit, melyek szerint vezetni szeretné a kormányt. Az RMDSZ-es politikusok arra vonatkozó kérdéseket tettek fel neki, hogy mi lesz a nemzeti kisebbségek jogaival, az anyanyelv használat lehetőségének további bővülésével, illetve megszilárdulásával, amire ő azt válaszolta: a céljai közé sorolja, hogy figyelembe vegye a magyar közösség priorításait és a megengedett keretek közt pozitívan fog reagálni ezekre. Abban maradtak, hogy a kidolgozás alatt álló kormányprogramban külön fejezetet kell szentelni a nemzeti kisebbségek ügyeinek és a dokumentum nem tartalmazhat olyan célkitűzéseket, melyekkel az RMDSZ nem ért egyet (mint például Románia adminisztratív-területi átszervezése vagy az egészségügyi törvény elfogadása ebben az esztendőben).

 

Népszámlálás

 

Biró Rozáliát egy másik aktuális üggyel, vagyis a népszámlálás előzetes adataival kapcsolatban is kérdeztük. Ezzel kapcsolatban kifejtette: sajnálatos ténynek tartja, hogy a magyar közösség országszerte fogyott, de szerinte az is negatívan befolyásolta a számadatokat, hogy a lakosság jelentős százalékához nem jutottak el a számlálóbiztosok. Megjegyezte ugyanakkor, hogy szerinte azok a jogok, melyeket az RMDSZ az elmúlt több mint húsz évben kiharcolt a magyarság számára, és amelyeket konkrétan biztosítottak különböző törvényekben és rendeletekben, olyan alapokat teremtettek az anyanyelv használatának, a kulturális intézmények működtetésének és az iskolahálózat kialakításának, illetve bővítésének, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyarok a szülőföldjükön képzeljék el a jövőjüket. Példaként említette: az új tanügyi törvény lehetővé tette, hogy az iskolák vezetőtanácsaiban korlátozott számban az önkormányzatok képviselői is jelen legyenek, melynek köszönhetően a 2011/2012-es tanévben Váradon számos oktatási intézményben szólnak bele magyar emberek az igazgatótanácsok munkájába. Az ő erőfeszítéseiknek is betudhatóan, hat új magyar osztály indult a megyeszékhelyen, hosszú idő után ismét ötödikes magyar osztály indulhatott a Művészeti Líceumban és iskolacsoporttá lehetett fejleszteni a Szent László Római Katolikus Gimnáziumot. Ráadásul először fordult elő, hogy az RMDSZ által biztosított oktatási keretszámok meghaladták a magyar iskolába iratott gyermekek létszámát, és ugyanez történt a bölcsődék esetében is.

 

ANYANYELVHASZNÁLAT

 

Biró Rozália azt is megjegyezte: bár a közigazgatási intézményekben a magyar nemzetiségű alkalmazottak száma kisebb a magyarság adott településén levő részarányánál, el kell tudni érni azt, hogy az anyanyelv gyakorlati használata elérje legalább a százalékos részarányt, melyre szintén az RMDSZ által kiharcolt törvényes keret biztosít lehetőséget.

 

Ciucur Losonczi Antonius