Küldöttgyűlést tartott a megyei RMDSZ

Küldöttgyűlést tartott a megyei RMDSZ
Nagyvárad- Szakszervezetek Művelődési Házában küldöttgyűlést tartott az RMDSZ megyei szervezete. Tevékenységi beszámolók hangzottak el – a megyei elnök, a választmányi elnök és a megyei tanácsosok részéről –, és négy díjat (Hűség és A kezdet) is kiosztottak.

 

Elsőként Kiss Sándor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke számolt be a 2008–2012-es időszakban kifejtett tevékenységéről, melyben egyszerre tért ki a megyei önkormányzatban az elmúlóban lévő teljes alelnöki mandátumára és megyei RMDSZ-elnöki munkájának elmúlt egy évére. Arra emlékeztette hallgatóságát, hogy a 2008-as többszereplős küzdelemben a megyében radikális változások történtek, de az RMDSZ jó szövetségpolitikájának köszönhetően a közösségi prioritások mentén kialakult négyéves együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Liberális Párttal (PNL). Sajnos Radu Ţîrle tanácselnök azzal kezdte tevékenységét, hogy minden elindított beruházást leállított, de az év végére az országos konstelláció változása a megyében is módosulásokat eredményezett. Sikerült például számos megyei utat felújítani magyarok által lakott településeken (kopóréteggel vonták be ezeket), de megtorpant a Körösvidéki Múzeum ügye. 2009-ben a bukaresti nagykoalíció bebizonyította, hogy Romániában minden visszafordítható, ezért több ezres tüntetést szervezett a megyei RMDSZ, később pedig az országos keretek beszűkülése, a gazdasági válság terelte új irányba a Szövetség figyelmét.

Gyökerek

Kiss Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy a megyei RMDSZ óriási célkitűzései valósultak meg az elmúlt években kisebbségi kérdésekben is, melyeket tételesen fel is sorolt, történelmi eredményeknek nevezve ezeket (önálló magyar színház, anyanyelvi oktatás, magyar intézményvezetői jelenlét, egészségügyi beruházások stb.). Nem titkolta ugyanakkor, hogy több téma is akadt, melyek kapcsán magyarázkodásra kényszerültek, de megítélésében nem elsősorban a saját hibáikból, hanem partnereik szavatartása okán (utcanévtáblák, műemlékvédelem). A politikus ugyanakkor kiemelte azt, hogy az RMDSZ minden gáncsoskodás ellenére sikeresen oldja meg a honosítási kérelmekkel kapcsolatos kérdéseket, „nem kereskedik a magyarsággal”, és a társadalomszervezési munkát is komolyan vették. Úgy fogalmazott: „Nem fejlődik az a növény, amit gyakran átültetnek. Itt az elmúlt években egyesek hol ide, hol oda ültették át magukat attól függően, hogy egy másik országban lévő gazda hogy gondolkodott. Innen üzenem mindenkinek, nekünk itt van a szülőföldünk, mi saját magunknak akarunk gazdái lenni, nem akarjuk gyökereinket széttépni”.

Cselekvés

A tanácskozás kezdetén a küldöttek egy-egy füzetet kaptak kézbe, mely tartalmazta a beszámolók kinyomtatott verzióját, ezért Biró Rozália választmányi elnök tevékenységi beszámolója ismertetésekor nem olvasta fel a jelentését, inkább néhány mondattal kiegészítette a leírtakat. Arra hívta fel a figyelmet: bárki, aki vezető tisztséget tölt be, nem csupán önerőből ér el eredményeket, hanem azért, mert egy csapat áll mellette, illetve mögötte, „a magyar emberek tömege”, ezért a megvalósítások a közösség munkáját is fémjelzik. Megjegyezte: lehet nyilatkozni, felháborodni, tiltakozni, gondolatokat és a magyar közösséget megosztani, de ennél sokat fontosabb a magyar emberek érdekeiért való küzdelem, és a hatékony cselekvés, ami az RMDSZ-re jellemző.

Szabó Ödön vetített képes beszámolót tartott, különböző tényállításokkal támasztva alá azt, miért van súlya annak, hogy ki tölti be a megyei elnöki tisztséget. Megítélésében az RMDSZ jól teljesített, például a határ menti együttműködésnek köszönhetően egy sor jó projekt került megvalósításra és a megyei szervezet ereje oda is kihatott, hogy a megyei önkormányzatnál sok vezető funkciót magyar emberek töltenek be, illetve egy kiváló csapat dolgozik a tanácsnál. Megjegyezte: lépésről-lépésre érték el a sikereket, volt aki segített és melléjük állt, de olyan magyarok is voltak, akik egy jó szót sem szóltak értük, sőt, még az RMDSZ nyilvánvaló sikereit is megkérdőjelezték. A politikus képekkel illusztrálta saját tevékenységét és egy facsemetét is magával vitt a színpadra, mellyel kapcsolatban elmondta: a gyűlés után minden RMDSZ-es település kap egy ilyen növényt, hogy verjenek gyökeret, illetve arra is gondolva, a zöldellő fa a jövőbe vetett remény szimbóluma.

Beszámolók és díjak

A küldöttgyűlésre kinyomtatott füzetecskében olvashatóak voltak az RMDSZ megyei tanácsosainak beszámolói (Gavrucza Tibor, Hodgyai Edit, Kiss Sándor Elek, Lőrincz Ottó, Miklós János, Oláh Sándor, Sárközi Sándor és Szabó Ödön), egy kivételtől eltekintve az önkormányzati képviselők röviden fel is szólaltak. Hűség-díjban részesült Dukrét Géza tanár, helytörténész, néprajzkutató, Filip József mezőtelegdi tanár, helyi tanácsos és dr. Lunczer János érmihályfalvi állatorvos, valamint A kezdet-díjat vehetett át Mons. Fodor József római katolikus általános helynök.

Ciucur Losonczi Antonius