Kukorelly Endre kolozsvári irodalmi estje

főtér.ro
főtér.ro
Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa szervezésében Kukorelly Endre irodalmi estet tartottak. A József Attila díjas író, költő a Bulgakov kávéházban találkozott az érdeklődőkkel.

Az érdekes, hangulatos esten a moderátor szerepét Mile Lajos főkonzul töltötte be. A felvezető beszédében elmondta, hogy 1987 óta ismerik egymást. Az évtizedek során a magyar társadalomban alapvető gazdasági, politikai változások történtek. Sok mindent átéltek, a rendszerváltást, a közös képviselőséget. 2010-ben, az LMP színeiben országgyűlési képviselők.
Irodalomról, politikáról, az írás funkciójáról, gyógyító jellegéről, a közügyekben való részvétel szükségességéről beszélgettek.
Mile Lajos által megfogalmazott kérdések a beszélgetés keretét jelentették. Kukorelly Endre szellemes, erős kritikai érzékkel rendelkező beszélgetőtárs a vitában méltó partner. Felvázolta a kortárs kultúrával kapcsolatos álláspontját.

A kultúra mindennek az alapja

Kukorelly Endre szívesen megy irodalmi estékre, bárhova, ahova hívják, mert szerinte „mindenkinek, aki benne van a dologban, a kortárs kultúrában, irodalomban kutyakötelessége jelen lenni és terjeszteni ezt a diszciplínát.” A kortárs kultúra presztízse hanyatlóban van – mondta. Néhány évtizeddel ezelőtt a fiatalok ismerték az írók, színészek neveit, legalább 15-20 nevet. Ma sokkal szélesebb a tájékozódási lehetőség köre. A kortárs kultúra háttérbe kerül. Az információ tömege zúdul az emberre, emiatt az érdeklődési köre szórtabbá válik. Az információ tömege miatt az ember csak kapkodja a fejét. Felmerül annak a veszélye, hogy nem mélyül el a problémakörben, a figyelme szétszóródik. Lényeglátásra nem használ a nagy mennyiségű információ.
Az irodalomnak gyenge a lobbi ereje. Összehasonlítja a színház és az irodalom képviseletét. Az irodalmárok közt kicsi a szolidaritás, túl nagy a marakodás, az irigység. Magyarországon a politikai megosztottság áthatja a kultúrát is. Bezzeg a színházban felismerték, hogy csak összefogva lehet eredményt elérni. Tudatosítani kellene, hogy a kultúra milyen fontos szerepet tölt be. „ A kultúra nem hab a tortán, hanem mindennek az alapja.”

A magyar kultúra panasz jellegű

A magyar kultúra panasz- jellegű, siránkozik, várjuk, hogy mások oldják meg problémáit. „ Mi úgy szocializálódtunk, hogy nekünk minden jár.” A szocializmusban megszoktuk, hogy nekünk jár- mondta az író. A rendszerváltozáskor jött a szabadság. Úgy működünk, hogy nem tudjuk érdekeinket érvényesíteni. Nem lehet várni, hogy a kultúra megkapja a megfelelő támogatást. Csak a kultúra képviselőinek közös összefogásával, erőteljes fellépésével lehet a politikusokat megoldásra kényszeríteni.

Az írás tükör funkciója

2010-től országgyűlési képviselő volt az LMP (Lehet Más a Politika) színeiben. Két és félév után „kiszállt a politikából”, botcsinálta politikusnak nevezte magát. Parlamenti tapasztalatairól, élményeiről naplót vezetett. A naplóban különböző feljegyzéseket írt. A naplóban összesített írói élményeiből született az Országházi dívatok című regénye, amely 2014-ben a Libri Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Kérdéseket vet fel, melyekre keresi a válaszokat. „Mit keres az író a Parlamentben? Mi köze hozzá, és a többieknek mi közük az íróhoz? Ha már ott van, hogyan lehetne haszna, vagy legalábbis hogyan definiálhatná magát ebben a helyzetben?” A könyv arról szól, miként élte meg a történéseket. Testközelben tapasztalhatta, milyen a döntéshozók mentalitása. Mikor döntési kérdések merülnek fel, érdektelenséget mutatnak, saját érdekeiket tartják fontosnak.
Mindenkinek tanácsolja, hogy írjon naplót, mert az írásra kényszerít. Az írásnak tükör funkciója van. Szerinte az a jó írás, melyben az ember magára ismer. „Őszinte légy saját magadhoz”. Az irodalom az oka, hogy mindenki meg akar felelni a társadalmi elvárásoknak. A jó szöveg megpróbál ellenállni. Mile Lajos szerint a túlzott őszinteség veszélyes is lehet. Kukorelly Endre megfogalmazásában a jó írás az, amely a belső ént tárja fel, azt mutatja, milyen vagy. Az írás, gyógyító jellegű, öntisztulási folyamatot jelent. Az írás egyfajta pszichoanalízis. „Tessék úgy írni, amilyen vagy! Magadból kell kiindulni”- tanácsolja.
A kultúra folyamatos, az életet karbantartó vonal, mely egyfajta hálót tesz alád. A kultúrával foglalkozva, az ember nem süllyed a mélybe, mert van „biztonsági hálója”. Ha olvasómániás az illető, akkor sokkal kiegyensúlyozottabbá válik. A jó irodalmi alkotásnak az üzenete, Rilke szavaival élve, „Változtasd meg az életed!”

Csomafáy Ferenc