Krízisellenes intézkedések

Krízisellenes intézkedések

Anyagi megszorításokat alkalmaz a
Nagyváradi Egyetem a krízis hatásainak
elkerülése végett.


A hétfői szenátusi
gyűlésen megszavazták, hogy az
egyetem különféle módon
próbáljon pénzt
metakarítani az intézmény anyagi
gondjainak megelőzése végett, mondta
Cornel Antal rektor a tegnapi
sajtótájékoztatón.
Egyelőre nincs nagy gond, de
elképzelhető, hogy az állami
költségvetésből a krízis
miatt nem fognak annyi pénzt kapni, mint
amennyire szükségük lenne.


Elhatározták: 25%-kal csökkentik a
javításokkal,
szállítással,
ellátással kapcsolatos kiadásokat.
Több javítási munkálat volt
betervezve ezekre a hónapokra, ezeket
elhalasztják. 30 napon belül
megállapítják, hogy pontosan
miből és mennyit tudnak
megtakarítani. Egyúttal a
beruházásokat is befagyasztják – a
bentlakások építését
például – azzal, hogy mihelyt kapnak
pénzt, folytatni fogják ezeket a
munkálatokat.


Növelni fogják továbbá az
egyetem tulajdonát képező
sportlétesítményekből, a
vendégházból, a biharfüredi
Gaudeamus kutatási
állomásból, a
nyomdából és egyebekből
származó jövedelmeiket. Ha mindez
nem elég, nem fizetik ki a felvételin
való részvételért
járó pénzt az egyetem
alkalmazottainak, s extrém esetekben a
fizetéseket is csak a
rendelkezésükre álló
pénz arányában adják ki,
mondta a rektor.

Neumann Andrea