Krisztussal a céljainkért

Krisztussal a céljainkért
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a Királyhágómelléki Református Egyházkerület szervezésében idén is megrendezték a jótékonysági Zsuzsanna Bált, amelyen ezúttal a Diakónia Keresztény Alapítvány váradi fiókszervezetét támogathatták a jelenlevők.

Idén is nemes célt tűztek ki a főszervezők – Vinczéné Pálfi Judit missziói előadótanácsos és Szűcs Éva tanügyi előadtanácsos – a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) február 21-i jótékonysági rendezvényének, a Zsuzsanna Bálnak. Ezúttal a Diakónia Keresztény Alapítvány váradi fiókszervezetét támogathatták az adakozó kedvű bálozók. A Diakónia Keresztény Alapítvány házi idősgondozással foglalkozik, céljai közt szerepel, hogy visszaszorítsák az idősek nehézségeit, megtartsák vagy újraépítsék egyéni képességeiket, lelki támaszt nyújtsanak, valamint hogy megelőzzék és visszaszorítsák a szociális kirekesztettséget. A nagyváradi fiókszervezet 2013-ban 431 látogatást tett, mely során 2162 szolgáltatást nyújtott. Jelenleg alapápolást és szociális segítségnyújtást végeznek, de a jövőben egészségügyi ápolási szolgálatot is bevezetnek, valamint másik célkitűzés a vidéki munkapontok megnyitása az önkormányzatokkal való együttműködésben.

Misszió szükségessége

Péntek este közel százan gyűltek össze a KRE székházának ízlésesen feldíszített dísztermében, hogy adományaikkal keresztül támogassák a Diakónia Keresztény Alapítvány nagyváradi fiókszervezetének áldásos munkáját. A rendezvény elején Török Sándor a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ intézményvezetője köszöntötte a bálon résztvevő egyházi és világi méltóságokat, lelkipásztorokat, az egyházkerület munkatársait és a vendégeket, név szerint említve Lőrincz Andreát, a Diakónia Keresztény Alapítvány nagyváradi fiókjának vezetőjét. „Ebben az egyre elidegenedőbb világban, melyet tetéz nem csak a gazdasági, hanem az erkölcsi válság is, mind kevesebb idő, pénz és odafigyelés jut az elesetteknek, az olyanoknak, akiknek nagy szüksége van a segítségre, az egyházra és a misszióra” – mondta el Török Sándor.

Célok elérése

Csűry István református püspök igei köszöntőjében kifejtette, hogy ha meghatározott céljainkat nem tudjuk elérni, egyetlen megoldás, ha egyenként vagy közösségben odamegyünk Jézushoz. „A mai nap üzenete, hogy elhiggyük, hogy nekünk, magyaroknak Partiumban, Erdélyben és Kárpát-medence szerte sikerülhet a hegyeket elmozdítanunk. Jézus így mondja: ha mustármagnyi hitetek lesz, elegendő lesz arra, hogy hegyeket költöztessetek el” – hangzott el. Mustármagnyi hitnek lennie kell, nem biztos, hogy teljesen hiányzik, de még kell hozzá valamennyi, és együtt Jézussal elérhetjük kitűzött céljainkat, legyen szó misszióról vagy a nélkülözők támogatásáról. Legyen a mai nap mustármagkeresés, költöztessük el azokat a hegyeket, amelyek akadályoznak, és merjük elmondani, hogy erre mind alkalmasak vagyunk, mert Jézushoz érkeztünk – tette hozzá Csűry István.

Értékek

Az esten köszöntőbeszédet mondott Magyarné Balogh Erzsébet a Református Missziói Központ igazgató-lelkésze, az est fővédnöke. A magyarországi református egyház társadalmi misszióit összefogó intézet, a Református Missziói Központ azokat az embereket éri el, akik nem térnek be a templomokba, de Isten látja őket, számon tartja őket. Örömét fejezte ki, hogy a KRE Zsuzsanna Báljával Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony evangéliumi hiten alapuló életét követve, a rászorulókat szolgáló célokat tűznek ki évről évre. „Értéknek kell látnunk életünkben Isten felé forduló tekintetet, a csodák munkálását és a hit, a család, az egyház és a nemzet közösségét. Mikor külső elnyomás és belső széthúzások nehezítik a mindennapi életet, az egyház az akinek a világ világosságát hirdető örök üzenete elérhet mindenkit, aki szenved. Nem csak értéknek kell ezeket tekinteni, hanem lehetőségnek, erőnek is, amelyre minden embernek szüksége van” – hangzott el.

Műsor

A köszöntőket követően a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjai keringővel nyitották meg a báli programot, majd később palotással is felléptek. A lorántffys diákokat L. Székely Melinda balettmester készítette fel. Az est további részében Tasnádi Ferencz és Tasnádi Melinda operett és musical részleteket adtak elő Thurzó Zoltán zongoraművész közreműködésében, majd dr. Pásztori-Kupán István, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára stand-up műsorral szórakoztatta a jelenlevőket. A jótékonysági bálon a zenét a Sanzon Együttes biztosította. Az ízletes vacsorát és a táncot az éjszaka során a licitálás és a tombolahúzás szakította meg, az ebbúl befolyt összeget szintén a jótékonysági célra ajánlották fel. A licitálásra Vassy Erzsébet, Holló Kinga és Holló Barna képzőművészek ajánlották fel egy-egy munkájukat. Az idei Zsuzsanna Bál is jó hangulatban és sikeresen zajlott le.

Nagy Noémi