Krisztusnak szeretete sürget – elkezdődött az imanyolcad

Krisztusnak szeretete sürget – elkezdődött az imanyolcad
„Megbékélés -Krisztus szeretete sürget minket”. (2Kor 5, 14) – mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imanyolcadát. A nyitóalkalom vasárnap zajlott a nagyváradi Székesegyházban.

A keresztény felekezetek képviselői vasárnap délután a nagyváradi római katolikus Székesegyházban imádkoztak, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21). Az imádságos együttlétre várták mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását, hogy a kereszténység az egység jelévé és kovászává váljon a világ számára.

A megjelenteket házigazdai minőségében Böcskei László római katolikus megyés püspök köszöntötte, aki arra hívta fel a figyelmet: bár a keresztények egységéért tartott imanyolcad programja az idén hivatalosan január 15-én kezdődött, egy nappal korábban a Székesegyházban magyar és román fiatalok egy csoportja azzal a szándékkal gyűlt össze, hogy tanúságtevő magatartásával jelezze, azt óhajtja, hogy egyek legyünk Krisztusban, mely kihívásnak komoly, őszinte és kitartó viselkedéssel lehet megfelelni. A főpásztor ugyanakkor felidézte, hogy a tavalyi krakkói világifjúsági találkozón Ferenc pápa is kiemelte: szükség van annak felismerésére, hogy változásra szorul az életünk, melyhez olyan újszerű gondolkodás és beállítottság kell, mely az eddiginél másképpen határozza meg a mindennapjainkat. Amilyen helyzetben ugyanis most vagyunk- háborúk dúlnak a Föld különböző övezeteiben, terrorveszély fenyeget, az anyagi javak igazságtalanul vannak szétosztva, és a teremtett világ pusztítása figyelhető meg- nem elégítheti ki a szép és jó iránti vágyainkat, illetve biztosíthat előrehaladást a fejlődés útján. Változásra van szükség, és ennek alapja és kerete a bennünket erre sürgető krisztusi szeretet, mely megtartó és összetartó menedéket nyújt a vándorló emberiségnek.

Sokan talán azt mondják: ez egy idealisztikus hozzáállás, azonban ha a tapasztalatainkat összegezzük, rájövünk arra: itt az ideje annak, hogy magához térjen a társadalom, és egy olyan emberségesebb világot építsen fáradhatatlanul, melyet az Isten bőségesen megáld, mert saját jóságos arcát látja visszatükröződni benne- nyomatékosította a váradi egyházmegye vezetője.

Lelki béke

Virgil Bercea görögkatolikus püspök arról beszélt: mindannyian zarándokok vagyunk tulajdonképpen, és Krisztus szeretete buzdít minket arra, hogy együtt imádkozzunk. Az egyházi elöljáró ugyanakkor megemlékezett arról, hogy január 15-e Mihai Eminescu születésének évfordulója, valamint a Vándorlók és Menekültek Világnapja is, illetve 2017-ben ünnepeljük a Szűzanya fatimai jelenéseinek centenáriumát.

Csűry István királyhágómelléki református püspök a 118. zsoltárt idézve aláhúzta: örömöt, boldogságot és vidámságot akar ajándékozni nekünk az Úr akkor is, ha megpróbáltatásoknak vagyunk kitéve, veszélyben érezzük magunkat és nyomorultul, amennyiben imádságos lelkülettel hűségesen tanúságot teszünk Krisztusról, arról, hogy őbenne van a mi bizodalmunk.

Dumitru Megheşan ortodox pópa, a Nagyváradi Egyetem teológiai kara dékánjának felszólalása után Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkész buzdított mindenkit imára, hogy láthatóvá váljék ami összeköt bennünket, bátorságunk legyen Krisztust követve szolgálni, egymást tisztelni és testvérekként élni, senki és semmi az Üdvözítő követésétől el ne tántorítson minket.

Molnár Imola unitárius lelkésznő úgy fogalmazott: a lelkünknek szüksége van arra, hogy törődjünk vele, hogy levegyük róla a számos súlyt, amit cipel, és az egyik ilyen teher békétlenség, melytől szabadulnunk kell, ha közelebb akarunk kerülni egymáshoz és Istenhez.

Nagy Dávid, a nagyváradi Messiási Zsidó Hitközség rabbija arra az érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet, hogy héberül az imanyolcad mottója úgy hangzik, hogy a Messiás szeretete kényszerít minket. És mivel náluk minden betű egyben egy szám is, ha összeadjuk a kényszerít ige minden betűjének megfelelő számokat, ugyanúgy a végösszeg 931, ahogy egy másik szó, az imádság betűnek megfelelő számokat összege is ennyi, ami a fohász fontosságát emeli ki.

A rendezvényen felszólalt még két pünkösdista prédikátor: Ioan Bogdan a Tabor, míg Florian Prodea a Betania gyülekezet részéről.

Ciucur Losonczi Antonius