„Krisztus….megjelent nekem is!”

„Krisztus….megjelent nekem is!”

Szatmár megye – Az élő Jézus
Krisztus nevében köszöntöm az Ő
feltámadását ünneplő kedves
olvasókat! Keresztyén hitünknek
és az emberiség
világszemléletének
próbaköve az Ő, és
következésképpen a halottak
feltámadása.

Krisztus „…feltámadt a harmadik napon,…
Legutoljára pedig, mint egy
torzszülöttnek, megjelent nekem is.”
írja Pál apostol a korintusi
gyülekezetnek. (I Kor 15,4-8). Az Úr
szívemre helyezte e húsvéton a
Pál apostolnak való
megjelenését. Ezt szeretettel megosztom
önökkel is. Meggyőződésem
és örömöm, hogy
Megváltónk nem
személyválogató. Vele, mivel
él, mindenki találkozhat, sőt Ő
kezdeményezi a találkozást. Mi emberek
olyan bűnösök vagyunk, hogy a
„bűnösök
Barátjával” való
találkozásra sincs mindig erőnk,
bölcsességünk, a Sátán
megtévesztő kísértései
miatt.

Fontos figyelembe vennünk, hogy az apostol egy
Istenben szigorúan hívő vallásos
csoportosuláshoz tartozott, az akkori idők
egyik legnagyobb tanítójának,
Gamálielnek tanítványa volt. Kora
értelmiségi rétegének nagyjai
közé tartozott. Jól ismerte a
rendelkezésére álló
szentírást, mégsem volt az Úr
Jézussal személyes találkozása
és közössége. Sajnos, az ilyen
vallásos emberek feszítették meg
Őt, nincs ez másként ma sem.
Húsvéti üdvözletemben
imádkozó lelkülettel adok
hálát, hogy nekem is megjelent és
mindenkinek van lehetősége személyes
közösségre lépni az élő
Jézussal. Hogy történhet ez meg? Ha
őszintén elfogadjuk, hogy a Róla
való ismeret, még nem jelent 
életközösséget Vele. Hála
Istennek, sokan vannak, akik olvassák vagy
hallgatják a Jézusról
szóló híradást a
Szentírásból, de sajnos kevesen, akik
az élet minden percére lebontva,
közösségben élnek Vele és
követik Őt. A kedves olvasók is velem
együtt tanúsíthatják, hogy a nagy
többség úgy ünnepel
feltámadási ünnepet, hogy alig van
ismerete a feltámadott Krisztusról,
annál kevésbé Vele való
élete. Mikor Pál ezt a veszélyes
állapotot felismerte életében, akkor
az addigi ismereteit mind kárnak és
szemétnek ítélte, az Ő
megismerésének gazdagságához
képest. Az is lényeges, hogy az apostol
elismerte: a bűnösök között az
első, de a feltámadott Úr
könyörült rajta, mert a
bűnösökért halt meg és azok
megigazulásáért támadt fel.
Kérte Tőle bűnei bocsánatát,
Isten szó szerint felszabadította és
ő ezt átélve, új életet
kapott. A Krisztussal való találkozás
után jó értelemben vett
„szenvedélyes hirdetője” lett a
Feltámadottnak és munkájának.
Ezt hirdette koldusnak és királynak,
kormányzóknak és politikusoknak. Ezt
tartotta az emberiség legnagyobb
szükségének.

Akik a feltámadott Úrban igazán
hisznek és Vele élnek, azok között
nem lesznek szánt szándékkal
vétkezők, ezért lényegesen
csökken az erkölcstelenség,
válás, árvaság,
magányosság, háború,
gazdasági válság,
hajléktalanság – mert az
élő Megváltó uralkodik a
szívekben. Engedjük, hogy érintsen
szeretete, életet változtató kegyelme
és boldog Húsvétunk lesz.

Kívánok áldott ünneplést
Vele, kedves mindnyájuknak!
Vékás Zoltán, baptista 
lelkipásztor