Krisztusban Szeretett Testvérek!

Krisztusban Szeretett Testvérek!

Szatmár megye – “Ünnepeljünk
Testvérek, ma, a legszentebb ünnepen,
örömmel és ujjongással!
Ünnepeljünk minden vasárnap
Húsvétot, és senki se maradjon el a
közös ünneplésről! Ez a mi
erőnk.”


Milyen szegényes az emberi nyelv annak az
örömnek kifejezésére, amit ma,
Urunk feltámadásának
ünnepén érzek. De ahhoz sem
találok szavakat, hogy megfelelő
módon fogalmazzam meg, mennyire
örülök, hogy a leírt szavak
által közel lehetek Hozzátok
és köszönthetlek Benneteket.
Lélekben átölelek minden egyes
testvért, és remélem,
örömöm átragad rá. Nagy az
én szívem öröme, mert él
Jézus, legyőzte a halált!
Feltámadott és megdicsőült
testében, nyílt sebeiben
többé már nem a halál
uralkodik, hanem a Lélek, az élet
Lehelete.


A Szent Három Nap liturgiájában
átelmélkedjük Krisztus
szenvedését és
halálát. Megdöbbenünk,
meghatódunk, néha
elérzékenyülünk ennyi
szenvedés láttán. Mindvégig
érezzük: Nem, Isten nem teremthette a
halált. Ő az élet ura és
barátja. A teljességre, az örök
életre teremtette és hívta meg az
embert. De türelmes, hiszen a szeretet
végtelenül türelmes. Azt a rosszat,
amit nem akadályozhat meg, mert abból a
szabadságból születik, melyet
nekünk adott, és mely egyszersmind
korlátozza mindenhatóságát,
annak érdekében használja
föl, hogy kitárjon bennünket szeretete
számára. Miattunk történt
minden. Egyszülött Fiát adta
értünk, aki emberré lett, hogy
szenvedhessen és meghalhasson, és
cserébe nekünk adhassa örök
életét. Ettől
érthetőbben,
szívhez-szólóbban nem mondhatta
volna el irántunk érzett
szeretetét. Harmadnap pedig legyőzte a
halált.


Ezért a Húsvét az ünnepek
ünnepe; a túláradó
szépség; az örömmé
vált létezés. Miatta
érdemes megszületni, miatta érdemes
élni, mert Jézus Krisztus
feltámadt a halálból, él,
és minket is meghív
szentháromságos
életközösségébe.
Mélyen átérezzük, hogy Isten
nélkül lehet élni, de nem
érdemes. Viszont ha Istennel élünk,
az utolsó szó mindig az
ünnepé. Ünnepeljünk
Testvérek, ma, a legszentebb ünnepen,
örömmel és ujjongással!
Ünnepeljünk minden vasárnap
Húsvétot, és senki se maradjon el
a közös ünneplésről! Ez a mi
erőnk. Hiszen minden szentmise
találkozás a feltámadt
Krisztussal, és ugyanakkor hitünkről
tett tanúságtétel is.
Nézzük csak az ünnep
evangéliumát. Ketten rohannak a
sírhoz, az egyik Péter, a másik
egy névtelen tanítvány. Ez a
névtelen tanítvány te vagy,
Testvérem, hogy Péterrel együtt
tanúja lehess a legnagyobb csodának,
Krisztus feltámadásának.
Örülj, és látszódjon meg
az életeden! Én pedig örömmel
szolgállak, imádkozom érted,
és reménykedem, hogy Krisztus annyira
ámulatba ejt majd szeretetével,
szelídségével,
szépségével, hogy
szívedből eltűnik minden
kétség, vonakodás,
görcsös magadba
zárkózás, és helyet ad a
nagy örömnek. Húsvét
örömét és a feltámadt
Krisztus békéjét
kívánva, szeretettel adom
főpásztori áldásomat.
Legyünk örömmel tanúi
megváltó Jézusunk
szeretetének életünk minden
napján.