Krisztus szeretete szorongat

Krisztus szeretete szorongat
A reformáció 500. évfordulója tiszteletére dr. Fischl Vilmos lutheránus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára szolgált vasárnap délelőtt a nagyvárad-olaszi gyülekezetben.

Az a megtiszteltetés érte a várad-olaszi református gyülekezetet, hogy elfogadta a meghívást, és azon az istentiszteleten, melyen a lutheri reformáció kezdetére emlékeztek, dr. Fischl Vilmos lutheránus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára végzett szószéki szolgálatot.

Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt II. levele 5. fejezetének 14. verse alapján szólt Isten örök érvényű igéje, mely az ökumenikus fordítás alapján úgy hangzik: „Mert Krisztus szeretete szorongat minket”. (A kálvinista fordításban a Krisztusnak szerelme, a római katolikusoknál pedig a szorongatás helyett sürget van).

Prédikációjában a lelkipásztor arra hívta fel a figyelmet: a szorongat görög szó tartalma széles skálájú, jelenti például azt, hogy bír, összetart, átkarol, rendben vagy egyben tart, mederbe szorít, keretet ad, sürget, ösztönöz. Jelen esetben pedig Krisztus szeretetére vonatkozik Pál, illetve mindannyiunk irányába. Krisztusnak a keresztfán kinyilvánított, a bűnös emberek iránti végtelen szeretete érzelmi és értelmi hatást gyakorol ránk, ahogy a Károli-féle fordítás fogalmaz, ez több szeretetnél, vagyis szerelem, ami csak erősíti a Krisztushoz való kötödést. Ennek a szeretetnek tehát Krisztus az alanya, és mi a tárgyai vagyunk. De jelenti ugyanakkor azt is, hogy Krisztus szeretete fogva tart, hiszen olyan erős, hogy képes erre is. Nem változik vagy szűnik ilyen vagy olyan magatartás miatt, hanem folyamatos, akkor is árad felénk, amikor visszautasítjuk, vagy nem érdemeljük meg. Ne lépjünk ki tehát a hatóköréből, hanem legyünk mindig ennek transzparensei- tanácsolta.

Elismerések

Azt is kiemelte dr. Fischl Vilmos: szívünk legbelsőbb indulata kell legyen a krisztusi szeretet indulata, mert ez összefog, mederbe szorít, megöli az önző énünket, és feltámasztja azt az új embert, akinek az életét ez tartja rendben. Ez a szeretet ugyanakkor sürget/ösztönöz bennünket, elsősorban arra, hogy hírt adjunk a világban Isten nagy tettéről, a golgotai kereszten szerzett váltságról annak tudatában, hogy a megbékélés az Úr ajándéka, mely az egész teremtettségre vonatkozik.

Az elhangzottakért Veres-Kovács Attila tiszteletes mondott köszönetet, aki később elismeréssel illette, vagyis emléktárgyakat adott át azoknak a presbitereknek, akik a szolgálatukkal 1990-1995 között hozzájárultak a várad-olaszi református egyházközség megújulásához. Az istentiszteleten közreműködött a Jakó Sándor kántor-karnagy által vezényelt Béczy Ernő-kórus, mely egy nappal korábban sikeresen szerepelt a Koltón zajlott egyházkerületi találkozón.

Ciucur Losonczi Antonius