Krisztus fénye formál minket

Krisztus fénye formál minket
Nagyvárad- Vasárnap délelőtt ünnepi istentiszteletet tartottak a várad-réti református templomban, amelynek keretében hivatalosan megnyitotta a Csillagocska Zeneóvoda idei tanévét dr. Pálfi József lelkész.

Prédikációja alapjául Ésaiás próféta próféciás könyve 57. részének 18. versét, illetve Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt II. levele 4. részének 6. versét választotta dr. Pálfi József lelkipásztor, a Csillagocska Alapítvány elnöke. Szószéki beszédében arra hívta fel a figyelmet: az egyetemes református egyházban az elmúlt hét a teremtés hete volt, a Kárpát-medencei gyülekezetek ezzel a témával foglalkoztak. Isten létrehozta az életet, és folyamatosan megújítja ezt, időszaktól függetlenül. Ő maga a világosság, mellyel szemben áll a sötétség, a homály, a szürkeség. Ahhoz azonban, hogy az igehirdetés, a jó hír közlése elindulhasson, a világosság megvilágosodásként kell működjön az életünkben. Szükség van tehát a belső evangelizációra, mely nem más, mint biblikus kommunikáció, hírközlés arról, hogy Isten szereti az embert, a teremtményét, akit egykor saját képére és hasonlatosságára formált. Isten mégis szeret minket, dacára annak, hogy látja a mi dolgainkat, és ebben a mondatban a kulcsszó a mégis, erre kell essen a hangsúly egy keresztyén életében, arra, hogy Isten megbocsát nekünk, nyomatékosította a tiszteletes.

Evangelizáció

A parókus lelkész arról is szólt: létezik bűn- és létezik életközpontú igehirdetés, evangelizáció. Utóbbi azt jelenti: Isten felkínálja nekünk az életet Krisztusban, tehát a hangsúly nem a bűnre terelődik, hanem „élet-ajánlat” hangzik el. Ez azért fontos, mert akár ezerszer is megtörténhet a megtérés, de amíg nincs fényélmény, amíg K világossága nem formál át minket, addig nem lesz az ó emberből új ember. Ennek érdekében a Csillagocska óvodában is olyasfajta szolgálatot kell végezni, hogy közvetítődjék, kommunikálódjon egymást közt az a fajta lelkiség, melynek köszönhetően megtörténhet a belső evangelizáció, a Krisztus-féle fényélmény nyújtotta átformálás.

Az igehirdetést követően a 68 „csillagocska” közül néhány műsorral szolgált, maradandó lelki élményt nyújtva a templomi gyülekezetnek.

Ciucur Losonczi Antonius