Krisztus értékrendje szerint élni

Akt.:
Krisztus értékrendje szerint élni
A Reformáció Emléknapja alkalmából Mátyás Attila, a Nagyváradi Evangélikus Egyházközség lelkipásztora hirdette az igét a Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközségben október 28-án.

Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor Pál Apostol Galátziabeliekhez írt leveléből (5, 1–6.) választott ige alapján hirdette az igét. Prédikációjában felidézte a reformáció atyjának, Luther Mártonnak a reformáció felé vezető útját. „Luther feltette a kérdést, mit tehetek azért, hogy mikor eljön az idő, nyugodtan állhassak meg Isten előtt? A lelki nyugalmat keresve a kolostorok csendjébe vonult, ám ott nem találta meg a választ. Ezt követően teológiai tanulmányokban remélte a választ, ám ezt pappá szentelése után sem találta meg. Rómába zarándokolt, de felháborodással fedezte fel az itt uralkodó zűrzavart” – mondta el a lelkész. Luther a Szentírást vizsgálva találta meg kérdésére a választ: kegyelemből, hit által igazul meg az ember. „Éppen az igazság felismerése helyezte ellentétbe Luthert azokkal, akik bűnbocsájtó cédulákkal hirdették bűnbocsánatot” – tette hozzá a lelkész. A 95 tétel ennek hatására született meg, és ezt Luther Márton 495 éve, 1517. október 31-én délben függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára. Egy olyan korszakban, amikor a pápával, aki világi nagyhatalmasság is volt, elképzelhetetlennek tűnt szembeszállni.

95 tétel

Az alapige ezen örök igazságokat hordozza magában. Mátyás Attila az ige három üzenetét emelte ki: arra biztat, hogy ne legyetek az Isten nélküli világ rabjai és éljetek Krisztus értékrendje szerint. A második üzenet azt mondja, hogy csak Krisztus által lesztek igazakká, és a harmadik pedig, hogy a szeretet parancsa szerint éljetek és munkálkodjatok. Ha ekképp cselekedik az ember, akkor nyugodtan állhat majd meg Isten színe előtt. A prédikációt követően Kerekes József lelkipásztor elmondta, hogy az egyházközség lapjában, a Hajó két számában közlik a teljes 95 pontot, amelynek megismerése fontos minden embernek. A továbbiakban Mátyás Attila Az evangélikusok és Wittenberg szerepe Várad reformációjában címmel tartott egy rövid előadást, amely bevezetésként szolgált a nemrégiben megjelent Nagyváradi Evangélikus Egyházközség története című kötethez is.

Nagy Noémi