Krisztus csodái örökérvényűek

Krisztus csodái örökérvényűek
Nagyvárad – Március 19-21. között ökumenikus istentiszteleteket tartanak a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség imaházában. Péntek délután Vincze Zoltán csillagvárosi református lelkész prédikált.

A napokban első alkalommal szervez ökumenikus imahetet a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség. Péntek délután Vincze Zoltán várad-csillagvárosi református lelkipásztor hirdette Isten megtartó igéjét, Lukács evangéliuma  24. részének 25-től 32-ig terjedő versei alapján. Szószéki beszédében arra hívta fel az egybegyűltek figyelmét: ahogyan az emmausi tanítványok életében is Krisztus közelségének megtapasztalása új távlatokat nyitott, úgy nekünk is szükségünk van erre a lelki kapcsolatra, hogy új vágy bontakozzék ki a szívünkben Isten iránt. Jézus csodái örökérvényűek, csupán oda kell nézzünk, ahová kell, azért, hogy meglássuk, hol a helyünk. Ennek érdekében fontos, hogy emlékezzünk az igehirdetésben elhangzottakra, hogy a templomból való kijövetel után is munkálkodjanak bennünk az evangélium szavai, hogy “éleslátásunk ne érjen véget”.

Gerjedezzen a szívünk 

Mindig szakítsunk időt az imádságra, mert megvédi egészséges lelkületünket a kiégéstől, a pusztulástól. Isten megmutatja számunkra a helyes utat, lelki kapaszkodót nyújt számunkra, megtart és megerősít bennünket. Krisztus az egyetlen biztos pont, mert értelmet ad még az értelmetlen életnek is, engedjük tehát, hogy “gerjedezzen a szívünk Isten igéjének a befogadására”, tanácsolta a tiszteletes.

A szószéki szolgálatért Buzogány Csoma István unitárius lelkipásztor mondott köszönetet Vincze Zoltánnak, és Heltai Gáspár imádságos könyvének egy példányával ajándékozta meg a meghívott igehirdetőt.