Krisztus asztalánál mindenkinek helye van

Krisztus asztalánál mindenkinek helye van
Nagyvárad- Csütörtökön a XXIV. Festum Varadinum keretében Gyerő Dávid lelkész, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője végzett igei szolgálatot az unitárius templomban. Fellépett a Kántorok Kórusa.

Az ünnepi alkalmon a hagyományokhoz híven a többi magyar történelmi egyház is képviseltette magát, ezúttal Mons. Fodor József római katolikus általános helynök, Forró László református tiszteletes, a KREK előadó tanácsosa és Mátyás Attila, az evangélikus-lutheránus egyházközség lelkipásztora személyében.
Házigazdai minőségében az egybegyűlteket köszöntő Molnár Imola unitárius lelkésznő úgy fogalmazott: amennyiben az ember nyitott és befogadókész, az istentisztelet úgy dédelgeti a lelkét, ahogy a bölcső ringatja a gyermeket, és ugyanakkor megerősíti bennünk azt az érzést, hogy összetartozunk, és a különbségeken túl vagy fölött tulajdonképpen mindannyian egyformák vagyunk.

A racionális észlény

Szószéki gondolatait János evangéliuma 20. részének 24-től 29-ig terjedő verseire építette Gyerő Dávid lelkész, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője. Arra hívta fel a figyelmet: minden vallásos ünnep, így a húsvét után is a hívő ember külső élete úgy folytatódik, ahogy félbemaradt, azonban belül megváltozva, a lelkében és hitében megerősödve, jobban bizakodva és reménykedve halad tovább a számára kijelölt úton. Jézus tanítványai esetében azonban ez nem következett be. Sokkal rosszabbul érezték magukat, bántotta őket az árvaság tudata, nyugtalankodtak és féltek. Tamás, a 11. tanítvány az első estéken nem is volt ott köztük. Akár azt is mondhatnánk, hogy ő volt a legmodernebb gondolkodású, a szkeptikus kételkedő, a racionális észlény, aki ha napjainkban élne, valószínűleg újságíró lenne, hiszen úgy vélte: csupán egyetlen forrás vagy bizonyíték nem támaszt alá semmit.
Ma is sok a hozzá hasonló embertípus, akiket zavarnak az egzisztenciális kérdések, és inkább az objektív adatoknak, statisztikáknak hisznek, mintsem az érzelmeikre hagyatkoznának, s így tulajdonképpen lemaradnak a kulcsfontosságú, életmentő és bizonyosságot teremtő tapasztalatokról. Isten egyik csodája azonban éppen abban rejlik, hogy az ő országa nem a félrevonuló, elkülönülő vagy önálló emberek világa, a magányos hősöké, hanem az örömhíre mindenkihez eljut, ahogyan a történtek ellenére Tamás lelkét is megérintette. Az evangélium üzenete tehát a kételkedőket is hívja, Krisztus asztalánál mindenkinek helye van- nyomatékosította a tiszteletes.
A rendezvényen közreműködött a nagyváradi Kántorok Kórusának néhány tagja, Brugós Anikó, Orosz Otília, Márkus Zoltán és Kiss Huba. Felcsendült Hans Leo Hassler Ünnepre jöttünk, Draskóczy László Győzhetetlen én kőszálom, Kodály Zoltán Jövel Szentlélek, Úr Isten, Szokolay Sándor Ima rontás ellen és Randall Thompson Alleluia című szerzeménye. Az együttlét szeretetvendégséggel zárult.

Ciucur Losonczi Antonius