KREK–vezetők és polgármesterek találkozója

KREK–vezetők és polgármesterek találkozója

Bihar megye – Rendszeresíti a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület (KREK) a
találkozókat a Bihar megyei magyarok lakta
települések polgármestereivel. Ennek
első „állomása” volt a
pénteki eszmecsere.


A szerkesztőségünkbe érkezett
meghívó szerint „az egyház
és a társadalom időszerű
közös feladatainak
leltározására, valamint a
közös tervek, támogatási
lehetőségek
feltérképezése” volt a
célja annak a találkozónak, melyre
a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület (KREK)
vezetői várták megyénk
magyarok lakta településeinek
polgármestereit. Csűry
István
megbízott püspök
és Forró
László
tanácsos a 18
meghívott közül az
invitálást elfogadó kilenc
elöljárót köszönthetett:
Balazsi Józsefet
(Érsemjén), Porsztner
Saroltát
(Szalacs), Kovács
Zoltánt

(Érkörtvélyes), Bordás
Károlyt
(Értarcsa),
Vitályos Barnát
(Hegyközcsatár), Beke
Lászlót

(Érszőlős), Török
Lászlót
(Szalonta), Nyiri
Sándort
(Kiskereki),
továbbá Nagy Gizella
polgármester nevében Badar
Csabát
, a Bihari Polgármesteri
Hivatal alkalmazottját.

Püspöki
köszönet
 


Az összejövetel célja, elkondolkodni
azokon a terveken, melyek által
értelmesebben élhetünk egymás
javára, mondta bevezetőként
Csűry István, aki megköszönte
a polgármestereknek, hogy saját
közösségeikben segítik az
egyházközségek
munkáját
. Megjegyezte ugyanakkor,
hogy „vannak néhol akadályok,
néha éppen a lelkipásztor jelenti
azt”. Forró László
előadótanácsos az anyagi és
ingatlanokat, illetve a közösségek
formálását és
megtartását érintő
témákra bontotta a
megbeszélés tárgyát. Mint
mondta, materiális téren
fejlődés tapasztalható, a templomok
és parókiák
renoválása után sok helyen
már a ravatalozók
építésére is sor
kerülhet. A közösségi
életben csupán két
„gócpont” van szerinte.
Paptamásiban normalizálódni
látszik, míg Érsemjénben
aggasztóbb a helyzet
. A
polgármesterek jelezzék a KREK
felé elvárásaikat,
észrevételeiket, kérte
Forró László. 

Az érsemjéni ügy


A hozzászólásokat nyitó
Balazsi József már korántsem volt
hasonlóan derülátó.
Érsemjén polgármestere
szerint „nagy bajban van a református
egyház, a hívek
kiábrándultak, és nem
találnak vígaszt”.
A
községben meglátása szerint
soha nem volt még hasonló
válság – mint arról
korábban beszámoltunk, az
érsemjéni reformátusok egy
része a lelkész
távozását szeretné, de
vannak pártolói is. Jó lenne, ha
újra tudnánk tiszta szívvel
templomba járni, mondta Balazsi József,
aki egy friss, aznapi esetet is elmondott
véleménye
alátámasztására –
ezt fegyelmi úton fogják
kivizsgálni, ígérte Csűry
István
. Forró László,
aki az ügy megoldásának
lépcsőit ismertette, a
találkozó előtt kapta kézhez
az ügy egyházmegyei szinten meghozott
döntéséhez beadott
fellebbezést. Ezt a lelkész
távozását kérők
nyújtották be, és átmeneti
megoldást is javasoltak. (Mint
később megtudtuk, ez
segédlelkész kinevezése lenne.)

Legközelebb Szalontán


A további hozzászólók
arról számoltak be, hogy nincsenek
gondjaik a helyi lelkészekkel, bár
néhány helyen a
választások idején
történtek „furcsa dolgok”,
amikor az egyház „másképp
kampányolt”
. Török
László szalontai polgármester
egyebek mellett arról szólt, hogy
„polgármesternek lenni
múlandó állapot”, ami
után az ember megmarad reformátusnak
(vagy más vallásúnak), az
egyház gyarapodása pedig a magyar
közösség gazdagodását is
jelenti. A hajdúváros
elöljárója felajánlotta: a
rendszeresítendő hasonló
találkozók következő
helyszíne Szalonta legyen.

Ajánlatok
vagyonvédelemre


Az összejövetel végén
bemutatkozott a magyarországi, de
Szlovákiában, Szerbiában és
Romániában is
leányvállalatokat
működtető Őrmester
Vagyonvédelmi Zrt. Dr. Békési
Tihamér ny. rendőr ezredes, a cég
vezérigazgató helyettese beszélt
privát és önkormányzati
vagyonvédelmet érintő
szolgáltatásaikról.
Ajánlataikkal a közeljövőben
romániai képviselőjük
személyesen is felkeresi a Polgármesteri
Hivatalokat.


    Búcsúzóul
Csűry István megbízott
püspök minden megjelentet
megajándékozott Melius Juhász
Péter A Szent Jób
 könyvének . . .
fordítása magyar nyelvre 1565–ben
című kötet 2008–ban megjelent
hasonmás kiadásával.