KREK-ciklus végi számvetés

Akt.:
KREK-ciklus végi számvetés
Csűry István királyhágómelléki református püspök tollából Isten előtt nemzetemért címmel megjelent egy imádságokat, elmélkedéseket, prédikációkat tartalmazó füzet a KREK kiadásában.

Keddi sajtótájékoztatóján Csűry István református püspök úgy fogalmazott: elérkezett a 2010-2016-os ciklus a végéhez, így illik számvetést tartani mindarról, ami történt, a megvalósításokról, a korábbi tervekről, amit a programból tető alá sikerült hozni. Természetesen ez az igazgatótanács, illetve a közgyűlés színe előtt is megtörténik, de úgy gondolta, hogy mivel ennek egyik leglényegesebb eleme a lelki lezárás, összegyűjti egy könyvecskében mindazokat az írásait, melyek fontos pontot jelentettek a KREK életében, illetve a saját szolgálatában. A 60 oldal szól ugyanakkor aggodalomról, az egyház és a nemzet egységéért folytatott küzdelemről, meghajlás, hálaadás, lelki térdre borulás Isten előtt az eddig elért eredményekért, és könyörgés a megvalósítandó célokért, hiszen sok még a tennivaló. Külön kiemelte egy húsvéti elmélkedését, melyben a szenvedő Krisztus melletti másik szenvedő kerül előtérbe, aki azonban illetlen módon közelíti meg a Nagy Szenvedőt. Ennek a képnek szerinte az az üzenete, hogy emberi eszközökkel nincs menekvés a szenvedés elől, az egyetlen megoldást, világos utat az jelentheti, ha megfogjuk Krisztus kezét, és így haladunk a jövő felé.Az egyházi vezető meghatónak és megtisztelőnek nevezte, hogy a közel 250 jelölés közül ő 228-at kapott a püspöki tisztségre. Arra is felhívta a figyelmet: október 7-én, pénteken 10 órától a várad-réti református templomban szentelik fel a Bihari Református Egyházmegye új vezérkarát, illetve iktatják be Dénes István-Lukács esperest, mely alkalomra mindenkit szeretettel várnak és hívnak.

Ciucur Losonczi Antonius