Kratochvil Károlyra emlékeztek Váradon

Kratochvil Károlyra emlékeztek Váradon
A múlt pénteken emlékkonferenciát szerveztek a KREK székhelyén abból az alkalomból, hogy 70 éve hunyt el Kratochvil Károly altábornagy, a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred parancsnoka.

Pénteken a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek, a magyar Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetének és Múzeumának, a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek és a váradi Tanoda Egyesületnek a közös szervezésében Kratochvil Károlyra emlékeztek a KREK székhelyén, halálának 70. évfordulója alkalmából, dr. Simicskó István miniszter fővédnökségével.

Az érdeklődőket Kun Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos köszöntötte, a tudományos konferencia első részét Szoleczky Emese főmuzeológus, a második felét pedig Fráter Olivér történész, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese moderálta. Balla Tibor alezredes, a HM HIM hadtörténésze Szentkereszthelyi Kratochvil Károly katonai pályafutásról értekezett. Többek közt arra hívta fel a figyelmet: 1914. augusztus 22-től az orosz fronton harcoló magyar királyi nagyváradi 4. honvéd gyalogezred I. zászlóaljának parancsnoka, részt vett a Lemberg körüli harcokban. 1914. szeptember 10-től a 4. honvéd gyalogezred parancsnoka, 1915 június végétől pedig az olasz fronton harcol. 1917. október 13-tól a monarchia összeomlásáig a nagyváradi 39. honvéd gyalogdandár parancsnoka, és fegyelmezetten vezette vissza dandárját Váradra 1918 novemberében. Stencinger Norbert történész (Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány) Szentkereszthegyi Kratochvil Károly katonai szolgálata az Isonzó mentén – A Doberdó-fennsík és a Monte San Gabriele védelme címmel mutatott be prezentációt, míg Nagy Szabolcs főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára) Kratochvil közéleti tevékenységéről beszélt Trianon után.

Emlékgúla

A szünet után Gottfried Barna főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára) Kratochvil Károly és a Székely Hadosztály címmel tartott expozét. Péter I. Zoltán helytörténész egyebek mellett azt nyomatékosította: Kratochvil a mai szóhasználattal élve menedzser típusú vezető volt, de ettől eltekintve, a négyes honvédek mindvégig rászolgáltak a megkülönböztetett figyelemre hősies helytállásukkal, halálmegvető bátorságukkal, hazaszeretetükkel. Az ezred hősies helytállásában nagy szerepe volt annak is, hogy Kratochvilt a négyes honvédek apjukként tisztelték és rajongással szerették. Ugyanakkor az ezredparancsnok is mindvégig a legnagyobb elismeréssel, együttérzéssel beszélt a honvédeiről.

Sárközi Zoltán, a Nagyváradi Várszövetség elnöke azt ismertette, hogy újult meg néhány évvel ezelőtt az Isonzó-mentén, a San Gabriele hegyen található negyedik, „váradi” emlékgúla Szlovéniában, annak köszönhetően, hogy a felfedezett gúla újjáépítése érdekében a politikumnak példát mutatva összefogtak a civil szervezetek, az egyházak, a városok elöljárói és a katonák, a nagykövetségi dolgozók. Úgy fogalmazott: a közös múltnak emléket állítva megtették, mert akarták, bíztak egymás erejében, sőt, konzorciummá alakulva versenyre hívták a társadalmat, hogy részt vállaljon a közös cél megvalósítása érdekében.

Ciucur Losonczi Antonius