Közviták a városrendezési tervről

Akt.:
A Nagyváradi Polgármesteri Hivatal meghirdette az általános városrendezési terv átdolgozásának IV. szakaszát. Ennek értelmében több közvitát is szerveznek.

Július 15. és augusztus 28. között az érdeklődők megtekinthetik az általános városrendezési terv dokumentációját a váradi önkormányzat honlapján (www.oradea.ro) vagy a polgármesteri hivatal székhelyén a közönségkapcsolatok ablaknál, naponta 12-15.30 között. Közvitákat a témával kapcsolatban augusztus 5–8. között tartanak a város zónái szerint, az időpontokat és helyszíneket az önkormányzat honlapjáról elérhető. A közvitákon mint tanú bármelyik lakos részt vehet a helyek számától függően. Azok a személyek viszont, akik a közvitán ki szeretnénk fejteni véleményüket és nézőpontjukat fel kell iratkozzanak kitöltve egy űrlapot (megtalálható szintén az önkormányzat honlapján), amelyen fel kell tüntetni írásban nézőpontjukat, valamint elérhetőségüket (teljes név, cím, e-mail cím, telefonszám). Az űrlapot személyesen le lehet adni a közönségkapcsolatok osztályon, vagy elküldhetik drótpostán az arhitectsef@oradea.ro címre legkésőbb a közvitát megelőző napig. Az írott vélemények maximum két oldalasak lehetnek. A résztvevőket megkérik, hogy 30 perccel a közvita kezdése előtt legyenek ott, hogy regisztráljanak.

A beszélők véleményüket a feliratkozás sorrendjében mondhatják el szóban maximum két percben. Az általános városrendezési tervet kidolgozó csoportnak 30 másodperc áll a rendelkezésre a beszélőhöz intézett kérdésekre, amely megválaszolására egy perc áll majd rendelkezésre. A véleménynyilvánítás, kérdések és válaszok egyénenként nem haladhatják meg az 5 percet. Minden szóbeli megnyilvánulást rögzítenek, amely a közvita jegyzőkönyvébe is belekerül. A sajtó és a további érdeklődők mint megfigyelők vehetnek részt, nem avatkozhatnak be szóban a meghallgatások során. A közvita jegyzőkönyvét az eseményt követő legtöbb két héten belül felteszik az önkormányzat honlapjára. Kapcsolattartó személy Dorina Milici a Főépítészeti osztály tanácsosa, telefon 0259/408.876, e-mail cím milici@oradea.ro.