Közvita polgármester nélkül

Közvita polgármester nélkül
A nagyváradi tanintézmények működtetésére vonatkozó szabályzat-tervezetről folytattak megbeszélést szerdán az önkormányzat képviselői és a tanintézmények vezetői.

 

Félreértéssel kezdődött a szerda délutáni közvita, melyet a nagyváradi önkormányzat hívott össze szerda délután két órára a városháza nagytermébe. A város óvoda- és iksolaigazgatóival történő megbeszélésre megérkező Ilie Bolojan polgármester, amikor meglátta a sajtó nagy számban megjelent képviselőit, felkérte őket arra, hogy hagyják el a termet, mert mint mondta, a megbeszélés nem publikus. Amikor azonban az újságírók hangoztatni kezdték, hogy ez egy közvita, tehát sajtónyilvános esemény, Ilie Bolojan érzékelhetően ingerülten elhagyta a termet, és vissza se jött a megbeszélés során.

 

Szabályzat

 

Ezt követően az önkormányzat ingatlankezelő igazgatóságának képviselői ismertették az általuk kidolgozott szabályzat-tervezet részleteit. Elöljáróban Cristian Beltechi az ingatlankezelő vezetője tudatta, hogy azért van szükség egy szabályzat elfogadására, mert rendkívül magasak a tanintézmények közműköltségei, melyeket csökkenteni kell. Beltechi elmondta, hogy a város bevételeinek öt százalát fordítják az óvodák és iskolák működési költségeinek kifizetésére. Hozzátette, hogy egy éven át ellenőrizték a tanintézményeket, és a jövőre nézve még szigorúbb ellenőrzéseket helyezett kilátásba. Kijelentette: a törvény értelmében az iskolák saját bevételeik harminc százalékát kötelesek befizetni a város költségvetésébe, ami Beltechi gyanúja szerint nem történik meg minden tanintézmény esetében. „Én legalább három iskolai sportteremben focizok, de eddig még egyetlen számlát se láttam” – jegyezte meg ennek kapcsán.

 

Egységes díjszabást

 

Mihai Oaie az ingatlankezelő iskolákért felelős részlegvezetője ismertette a szabályzat főbb pontjait. Minden hónap tizedikéig a tanügyi intézmények kötelesek lennének továbbítani az önkormányzathoz a közműköltségekre vonatkozó adatokat; hétvégenkét a tanítási idő lejártával a fűtést a negyedére kellene csökkenteni, és a helyiségk bérbe adásának is kidolgoztak egy módszertant. Az iskolák étkezdéjét, dísztermét, sportcsarnoká civil szervezeteknek négyzetméterre megszabott áron lehetne bérbe adni, kereskedelmi vállalkozások esetében pedig versenytárgyalást kellene szervezni az iskolai büfék, vagy más helyiségek bérlésére. A tanintézményeknek nyilvántartást kellene vezessenek a helyiségek bérlésére vonatkozóan, és minden hónap elején a nyilvántartás és a bérleti számlák másolatait el kellene vinni az önkormányzathoz. Az önkormányzat képviselői elmondták, hogy a szabályzatról januárban vagy februárban dönt majd a helyi tanács, addig is várják az észrevételeket, javaslatokat.

 

Hozzászólások

 

Ezután szót kaptak a taninintézmények képviselői is. Nicolae Ungur helyettes megyei főtanfelügyelő felhívta a figyelmet arra, hogy jövőre érvénybe lép az a törvény, mely magában foglalja a tanulóra kiszámított egységköltséget is, és az iskolák költségvetését ennek alapján fogják megszabni, ezesetben viszont fölösleges a költségszabályozó kódexet elfogadni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tanintézmények igazgatótanácsainak joguk van ahhoz, hogy maguk szabják meg azt, hogy kinek mennyiért adják bérbe saját helyiségeiket. Azt sem tartotta megvalósítható elképzelésnek, hogy a nyári vakáció alkalmával korlátozzák a közüzemi szolgáltatásokat, hiszen számos tevékenység zajlik nyáron is a tanintézményekben. Mircea Girba a 16. számú iskola igazgatója felvetette, hogy szenzoros csapokat szereljenek be az iskolákba, mert a gyerekek maguktól sosem zárják el a csapokat, és az önkormányzat segíthetne abban is, hogy leszigeteljék a tanintázményeket.

 

Nem megvalósítható

 

A közvita után lapunk kérdéseire válaszolva Tóth Márta az Ady Líceum igazgatónője elmondta: nem megvalósítható az az elképzelés, hogy hétvégenként lekapcsolják a fűtést. „Nálunk bentlakás működik, ahova a diákok már vasárnap délelőtt visszajönnek, ha pedig a hétvégén rendezvény van, akkor csak szombaton mennek haza. Az iskola villamos- és vízhálózata több évtizede készült el, azota csak romlik, és a fűtéshálózatunk is olyan elavult, hogy nemhogy nem kapcsolható le, de teljes felújításra szorul.” Az igazgatónő hozzátette: „A sportteremben a gyerekek este nyolcig sportolnak, de nem pénzért használják a termet. Nálunk a PKE bérli a tornatermet, ennek a bevételnek a harminc százalékát természetesen megkapja a város.” Az igazgatónő szerint az önkormányzat igényt tart a tanintézmémyek bevételeinek harminc százalékára, de nincs tekintettel arra, hogy az iskolák önerüből kell megoldjanak olyan problémákat, amelyekre nincs pénzforrás, noha a saját bevételek szabad felhasználása minimális lehetőséget nyújthatna arra, hogy az iskolák pillanatnyi problémáikat megoldják. Soós Sándor, a Szacsvay iskola igazgatója azt nehezményezte, hogy egyre több feladatot rónak az iskolákra, ugyanakkor a város kezdeményezte azt, hogy az iskolák leépítéseket eszközöljenek, és így már-már oda jutnak az iskolák, hogy nincs elég emberük ahhoz, hogy elvégezzék a megsokasodott feladatokat.

 

Pap István

Címkék: , ,