Közvita a költségvetésről

Közvita a költségvetésről
Számos beruházást kíván finanszírozni az idén a nagyváradi önkormányzat, ez derült ki a hétfő délután a 2012. évi helyi költségvetés-tervezetről tartott közvitán.

 

 

Eduard Florea a nagyváradi önkormányzat gazdasági igazgatóságának vezetője ismertette a 2012. évi költségvetés-tervezet beruházási tételei közül a jelentősebbeket. A váradi városháza nagytermében megjelent mindössze négy polgár és az újságírók megtudhatták, hogy a Mária királynő szobor megvalósítására 160 ezer lejt, A Holnaposok szobrának felépítésére 435 ezer lejt költenek majd. A Helyi Közszállítási Vállalat (OTL) több beruházását pénzeli az idén a város, például az Aradi út és a Vitéz (Decebal) út között villamossín összeköttetést létesítenek, erre a beruházásra 2.537 ezer lejt, a Cele Trei Crisuri utcai villamossín felújításra 7.033 ezer lejt, a Kossuth (Independentei) utcai sínfelújításra 6.322 ezer lejt ad a város. A szőlősi végmegállónál építendő buszállomás építésére 1.826 ezer lejt, az e-ticketing rendszer kiépítéséhez pedig 500 ezer lejt szán a város, míg a mechatronikai laboratórium megépítésére 3.794 ezer lejjel kíván hozzájárulni az önkormányzat.

 

Csatornázás, útfelújítás

 

A Vízművek munkálataira adott beruházási pénzek közül Florea kiemelte a Szent László és a Bémer (Ferdinand) téri csatornázási munkálatokat, melyekre az idén 1.328 ezer, illetve 1.463 ezer lej érkezik a helyi költségvetésből. Nagy munkálat a Kossuth (Independentei) utcai csatornafelújítás, melyre az önkormányzat 1.530 ezer lejt akar költeni az idén, az üzemi úton és a Teodoroiu utcán elvégzendő hasonló munkálatokra az önkormányzat 2.588 ezer, illetve 1.164 ezer lejt kíván költeni az idén. A Hőerőmű munkálataira összesen 8.680 ezer lejt irányzott elő a város. A Köztereületfenntartó zrt.-nek a legnagyobb összeget – 3.800 ezer lejt – a Rulikowsky temetőben tíz hektárnyi terület parcellázására, temetésre alkalmassá tételére utalja ki. A műszaki igazgatóság beruházásaira összesen 60 millió lejt tervez elkölteni a város saját költségvetésből. Biztosra vehető, hogy ebből az összegből 18.899 ezer lej el fog kifizetni az önkormányzat többek között a közvilágítási beruházások kifizetésére (kb. egymillió lej), zöldövezet-felújításra és útfelújításra. Ez utóbbiak közül kiemelendő a Dózsa György utca felújítására elkülönített több mint kétmillió lej, az üzemi út felújítására szánt 3.354 ezer lej, valamint a Dragos Voda utcai híd körüli munkálatokra elkülönített közel hárommillió lej.

 

Építkezések

 

Az Ingatlanügyi Igazgatóság (AIO) beruházásai közül a legtöbb pénzt a Liszt Ferenc utcai óvoda építésére (több mint kétmillió lej) és az új iskola felépítésére (2.660 ezer lej) különítette el az önkormányzat. A hegyaljai ifjúsági központra 700 ezer lej, az őssi sportpályák felújítására egymillió lej jön az idén a helyi költségvetésből. Tanintézmények felújítására a város az idén saját költségvetésből 686 ezer lejt szándékozik költeni. Egészségügyi létesítmények fejlesztéseire a városi költségvetésből a tervek szerint 1.409 ezer lej jut. Az állatkert felújítási munkálataira az idén a város 2.572 ezer lejt ad, de a várfelújítás és az ipari park is költségeket fog felemészteni a város költségvetéséből. Területkisajátításokra összesen 7.567 ezer lejt irányzott elő a város. Kérdésre válaszolva Florea elmondta, hogy ez az összeg változhat, hiszen meg kell várni az, hogy a gyorsforgalmi út építésére benyújtott pályázat sikeres lesz-e, és amennyiben ez a pályázat nyer, csak az után kezdik el a kisajátításokat a Teodoroiu utcán és környékén. Végezetül Florea hozzátette, hogy a város a különböző telkeinek eladásából hétmillió lej bevételre számítanak, és amennyiben megvalósulnak ezek az eladások, akkor az ezekből származó összegeket is fejlesztésekre fordítják.

Az ismertetés után a polgárok hozzászólásai következtek. Nábosnyi Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy az Emil Isac utcán és környékén hosszú évek óta nincsenek megoldva a csatornázási gondok és a víznyomással is problémák vannak. Emil Cocean arra hívta fel a figyelmet, hogy a beteggondozóknak nyújtott anyagi támogatás rendkívül fontos a beteg, fogyatékos embereket ápoló családok számára, ezért azt kérte az önkormányzattól, hogy a takarékoskodás ne érintse a gondozókat.

 

Pap István