Közösségépítés, hazaszeretet, műemlékvédelem

Közösségépítés, hazaszeretet, műemlékvédelem
Szerda reggel a váradi RMDSZ-székházban folytatódott a parlamenti választásokon indulók bemutatása. Cseke Attila, a szervezet megyei elnöke mellett Dukrét Géza szenátorjelölt, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság vezetője foglalt helyet.

Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke arra hívta fel a figyelmet: Dukrét Géza egy igen aktív ember, nyugdíjasként is ugyanolyan energiával, erővel, odaadással szolgálja a magyar közösséget, mint az ezt megelőző évtizedekben. Sok mindent köszönhetünk neki a műemlékvédelem és a helytörténet terén, az általa megjelentetett könyveket (éppen december 8-án mutatják be a 104-et) pedig az utánunk következő nemzedékek is haszonnal olvashatják.

Dukrét Géza önmagáról azt mondta: 1965-ben végezte el az egyetemet, és egyből Síterre került földrajztanárnak, ahol 23 éven át tanított. 1968-tól kezdett el körutakat szervezni a diákoknak, feltűnést keltve amiatt, hogy egy eldugott kicsiny falu gyermekei bejárták az egész országot. Már akkor nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a felkeresett helységek történetét ismertesse, bemutassa az emlékműveket, műemlékeket, épített örökségeket, így ezek a kirándulások nem csak a szórakozásról, hanem alapos felkészülésről, tanulásról is szóltak. Síterben kezdett el érdeklődni a néprajz iránt is, 1969-ben létrehozott egy falumúzeumot, melyet azonban néhány évvel később felsőbb utasításra fel kellett számolni. A több száz cserépedényt hazavitte, és 1972-től így folytatta a tárgyi gyűjtést, ma már körülbelül 1600 darabos a gyűjteménye. Később adatokat is gyűjtött, foglalkozni kezdett a népszokásokkal, az egyik tanulmánya díjat is nyert. A helytörténettel úgy került kapcsolatba, hogy a nyolcvanas években rendeletben kiadták, hogy minden néptanács össze kell állítson falutörténetet. Síternek a monográfiáját a szomszéd település egyik román „szakembere” készítette el, melyet amikor elolvasott, felháborodott azon, hogy mekkora marhaság. Ezért nekiállt kutatni, és megírta először a falu történetét, majd a református templomot is bemutatta. Első helytörténeti jellegű cikke 1990-ben a Bihari Naplóban jelent meg. Később 14 éves kutatómunka eredményeképpen az egész Hegyköz történeti monográfiáját is elkészítette, melyet még Jakó Zsigmond is megdicsért.

Hazaszeretet

Dukrét Géza hangsúlyozta: bár ezt a szót nagyon elcsépelték, ő a közösségépítő munkájában mindig fontosnak tartotta a hazaszeretetet, akkor is, amikor tanított, és akkor is, amikor civil szervezeteket alapított. Úgy fogalmazott: „Közösséget kialakítani, nevelni, harcolni érte, úgy is, mint tanár, és úgy is, mint a civil szervezetek vezetője. Ez az én hitvallásom. Számomra legfontosabb a szeretet, az összetartozás és erre nevelni mindenkit”. Ott volt Gyergyószárhegyen az országos EKE megalapításánál, 1991-ben pedig megalapította a Bihar megyei szakosztályt, melyet 2006-ig vezetett. 1993-ban létrehozta a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaságot, melynek a tevékenységét számos helytörténeti kutatás, műemlékvédelmi siker, monográfia, honismereti tábor fémjelez, még felsorolni is hosszadalmas az elért eredményeket. ”Büszkévé kell tenni mindenkit, különösen a fiatalokat, hogy milyen gazdag történelmi örökséggel rendelkezünk, legyen számukra ez az egyik legfontosabb dolog”- nyomatékosította.

A szenátorjelölt azt javasolja: biztosítsa az állam az anyagi segítséget a civil szervezetek működéséhez, melyhez szükség van megfelelő pályázatok meghirdetésére, hozzáférhetőségére és azok érték szerinti elbírálására. Ugyanakkor a civil szervezetek kapjanak több lehetőséget arra, hogy kivegyék részüket a társadalom alakításában, az épített örökségünk védelme érdekében pedig ki kell bővíteni a hivatalos műemléki listát, elsősorban helyi szakemberek véleménye alapján.

Ajánlások

„Dukrét Géza életét a közösség javára történő tevékenység jellemzi. Szakmai téren erdélyi közösségünk kiemelkedő alakja, aki műemlékvédelmi, néprajzi, helytörténeti könyvek írása, szerkesztése mellett kiemelkedő szervező tevékenységet fejt ki. Jelentős hazai és határon túli szervezetek, egyesületek tagjaként is elismerést szerzett magának, amit díjakkal és kitüntetésekkel ismertek el.” (Péter I. Zoltán, az RMDSZ Bihar megyei tanácsosa)

„Dukrét Géza jelölését őszinte szívvel támogatom. Meggyőződésem, hogy nagy szüksége van közösségünknek egy olyan jelöltre, aki hitelesen és felkészülten tudja képviselni nemcsak megyénk, hanem egész magyar közösségünk érdekeit olyan fontos kérdésekben, mint szellemi és tárgyi emlékeink védelme, fejlesztése. Ez egy olyan fontos kérdéskomplexum, amely alapvető feltétele szülőföldünkön való megmaradásunknak.” (Kupán Árpád történész)

Ciucur Losonczi Antonius