Közös siker az egészségügy fejlesztéséért

Közös siker az egészségügy fejlesztéséért
Bihar megye – Berettyóújfalu és Élesd önkormányzatai és kórházai közös pályázatot nyertek a HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében „Összefogás és határon átívelő együttműködés az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében” címmel.

 

A projektnyitó munkaülést a két ország delegációja számára Élesden szervezték, melyet sajtótájékoztató, és a helyi kórház egy újabb épületszárnyának átadása, majd ünnepi ebéd követett. Az eseményen közel száz meghívott vett részt, főleg a közegészségüggyel foglalkozók: kórházigazgatók, igazgatósági tagok, orvosok, ápolók, minisztériumi- és önkormányzati képviselők, politikusok, egyházi méltóságok, és számos más érdeklődő, akik közvetlenül vagy közvetve elősegítették a pályázat sikerességét. A rendezvény megnyitóján Ioan, az Élesdi Városi Kórház menedzsere köszöntötte a megjelenteket, bemutatva a megnyert pályázat lényegesebb elemeit, majd név szerint is megköszönte a pályázatban résztvevők szakmai hozzáálását: Szász Tünde Enikőnek, az Élesdi Városi Kórház orvosigazgatójának, Simona Bradea gazdasági igazgatónak, továbbá magyarországi partnereinknek, Muraközi Zoltánnak, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatójának, Pete László orvosigazgatónak és Kun József gazdasági igazgatónak.

 

Közös munka

 

A felszólaló kihangsúlyozta, hogy berettyóújfalui kollégái különlegesen nyitott szakemberek, akikkel remélhetően még lesznek közös együttműködéseik. Ünnepi köszöntőt mondott Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere és Pálfi Anikó alpolgármester, Pete László orvosigazgató, Zeno Ţipţer élesdi polgármester, Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke és Cseke Attila szenátor, akik hathatós segítségükkel befolyásolták a pályázat sikerességét. A magyarországi felszólalók megköszönték a közös munka lehetőségét, kifejezték további együttműködési szándékukat, és bizakodásukat további pályázatok sikerességében. Cseke Attila szenátor örömének adott hangot, amikor a magyar-román együttműködések sikerességéről szólt. Felhívta a figyelmet: már most el kell gondolkodni azon, hogy egy közös térség nagyobb városaiban működő kórházak az általános orvosi ellátás mellett minőségileg szakosodjanak, hiszen 2013-tól az egészségügyi piacon liberalizáció lesz, s a beteg úgyis megtatálálja a számára legmegfelelőbb megoldást.

 

Fontos beruházás

 

Zeno Ţipţer arról is szólt, hogy bár az élesdi kórház kisebb, mint a berettyóújfalui, de próbál lehetőségeihez képest minőségi ellátást biztosítani, s szolgáltatásaival nemcsak a kórházi dolgozók, a betegek, hanem a helyi- és térségi közösségek is nyernek Hunyadtól Nagyváradig egyaránt. „Nagyon fontos beruházásokon vagyunk túl” – kezdte hozzászólását Szabó Ödön. Ezek nemcsak egészségügyi jellegűek, hanem mások, úgy mint turizmus, kultúra, oktatás, s amint a Nagyváradot Berettyóújfaluval összekötő bicikliút is mutatja, infrastrukturális jellegűek is. Mindezek feltételeit próbálják előteremteni az önkormányzatok, de e projekt esetében is, minőségük az abban dolgozók munkájában rejlik, jelen esetben az orvosoktól, ápolóktól, kórházi személyzettől függ. Nagy örömmel nyugtázta, hogy az élesdi- berettyóújfalui közös pályázat egyik fő eleme, a szakmaiságon túl, a román-magyar nyelvi kompetenciák fejlesztése, ami nagyon fontos, hiszen anyanyelvünkön jobban kifejezzük magunkat, s nem utolsó sorban a közös nyelven való értekezés bizalomerősítő jelleggel is bír orvos és páciens között. Végül bizakodva szólt arról, hogy a megnyert projekt részesei kölcsönösen segítsék és kiegészítsék egymás munkáját.

 

Ugyanaz a cél

 

A projekt tanácsadó-szakértői Alida Dacin és Simona Pop voltak. A pályázat lényegi elemeit Szász Tünde Enikő részletezte. Elmondta, hogy Bihar-Sárréti régió lakosságának egészségügyi ellátásában meghatározó szerepet betöltő berettyóújfalui Városi Önkormányzat Gróf Tisza István Kórháza és az Élesdi Városi Kórház közös együttműködésének ugyanaz a célja: térségi kórházként helyt állni, s olyan minőségi munkát végezni, mellyel biztosítják a betegek gyógyítását, elégedettségét. Ezért egy három pilléres tevékenységbe kezdenek: négy-négy szakmai konferencia jellegű találkozót szerveznek orvosok és szakápolók számára, hiányzó orvosi felszereléseket szereznek be a magyar oldalon, illetve az élesdi kórházat informatizálják, s végül intenzív magyar- és román nyelvkurzust biztosítanak a két partnerkórház alkalmazottai számára. A megjelentek között köszöntötték mindazokat, akik segítő jobbot nyújtottak: Létai Zoltán élesdi alpolgármestert, Cornel Popa szenátort, Lucia Varga képviselőt, Ilie Bolojan nagyváradi polgármestert, Gheorghe Carpot, a Megyei Kórház igazgatóját, Marius Pârcioagat és Zoia Biteat, a Közegészségügyi Igazgatóság Bihar megyei vezetőit, Ardelean Simonat, az Élesdi Városi Kórház Közigazgatási Tanácsának elnökét, s mindazokat, akik személyes megjelenésükkel támogatták és támogatják a projekt lebonyolítását, biztosítják annak sikerességét.

 

Új épület

 

A sajtótájékoztató után a résztvevők az avatószalag átvágása ünnepi pillanatának lehettek részesei: egy újabb épületszárnyat adott át Zeno Ţipţer polgármester és Cseke Attila szenátor, volt egészségügyi miniszter. Utóbbi mandátuma alatt az Egészségügyi Minisztériumtól 400 ezer lejes támogatást, míg a helyi városvezetéstől 40 ezer lej támogatást kaptak erre a beruházása. Az avatón átadtak egy két szintes épületet, melyben személyzeti öltöző és egy oxigént szolgáltató állomást alakítanak ki, az emeleten pedig ügyeleti szobákat, szakorvosi rendelőket és egy a betegeknek szánt étkezőt rendeznek be. Cseke Attila visszaemlékezett arra az időre, amikor még három orvossal működött az élesdi kórház, most pedig 20 fölött van a számuk … – de az akkori orvosokban megvolt, s a maiakban is meg kell lennie annak a lelkesedésnek, hogy tovább vigyék a hitet, átadják a tudást, s örökségül hagyják az utókornak. Nekik, és a kórház minden dolgozójának köszönetet kell mondani azért, hogy az új víziót, az új stratégiát gyümölcsöztetik, hiszen ennek köszönhető, hogy az épület megmaradt kórháznak.

Ciavoiné Létai Andrea