Közös ima az unitáriusoknál

Közös ima az unitáriusoknál
Nagyvárad- Péntek este a Nagyváradi Unitárius Egyházközség templomában folytatódott a január 18-26. között zajló, Hát részekre szakítható-e Krisztus? (1Kor 1,13) mottójú Keresztény Egység Imahete.

Isten áldja önöket!- ezzel az unitárius köszöntéssel üdvözölte az egybegyűlteket Molnár Imola segédlelkésznő, reményét fejezve ki, hogy az alkalom hozzájárul lelkük épüléséhez, és a keresztény egység erősödését szolgálja. A szentírási igék közül dr. Pálfi József várad-réti református tiszteletes olvasta fel a 34. Zsoltár 2-től 15-ig terjedő verseit, majd a közös imádkozás és a csendes ima után a felekezetek képviselőinek üzenete hangzott el.

Kiss Albert római katolikus főesperes-kanonok Szent Pál apostol I. korinthusi leveléből idézett, kiemelve azt, hogy Jézus is a főpapi imájában, az utolsó vacsora során azt kérte, hogy egyek legyünk. Úgy fogalmazott: Krisztus szétszaggatott teste egységre vágyik, ezért merjünk együtt lenni, egymás templomaiban imádkozni, egymásra mosolyogni, egymás kezét megfogni, és egymástól tanulni. Isten tervében ugyanis benne van az összefogás, az egység felé vezető úton pedig meg kell valósítsuk a szeretet parancsát, amiben nincsen semmi rendkívüli, egyikünk részéről sem igényelne túlzott erőfeszítést.

Dr. Pálfi József az I. korinthusi levél I. részének 10. versét idézte, mely a modern fordításban úgy fejeződik be: „ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz”. Hangsúlyozta: az „egyféleképpenség” Krisztusra utal, benne kell megtörténnie, hiszen ő mutatta meg számukra a tökéletes és abszolút viselkedési mintát. Mindez tehát azt kell jelentse számunkra, hogy elsősorban őhozzá kell igazodnunk, majd egymáshoz is, s akkor harmonikus rendszerben tudunk élni.

Helyes sorrend

Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkész a Hegyi beszéd egy rövid mondatával és egy történet elmesélésével azt nyomatékosította: a siker és a jólét önmagában sohasem hoz szeretetet, viszont a szeretet a jólétet és a sikert is magával hozza. Meglátásában az imahét arra akar minket megtanítani, hogy a helyes sorrendet fel tudjuk állítani, és közösen keressük Istent.

Felszólalt még Fischer Eduárd várad-olaszi görög katolikus plébános, a pünkösdista Tabor, illetve Betania gyülekezetek részéről Laurenţiu Păşcuţ és Florin Corde lelkészek, valamint Nagy Dávid, a messiási zsidó hitközség rabbija.

Ciucur Losonczi Antonius